Иск на комисията Кушлев срещу сводник разглежда Окръжен съд - Добрич

Добричкият окръжен съд даде ход на гражданското дело, образувано по искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност /КУИППД/ срещу 52-годишния Стоян Й. Стоянов от Добрич и бившата му съпруга Румяна Ив. Стоянова на 51 години. Комисията претендира да бъде отнето в полза на държавата придобито от тях в проверявания период 01.01.1988 – 12.11.2009 г. имущество на обща стойност 307 512 лв.

Иск на комисията Кушлев срещу сводник разглежда Окръжен съд - Добрич
Производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Стоян е образувано във връзка с наказателно дело срещу него и постановена от Районен съд - Добрич, присъда, влязла в сила на 12.11.2009 г. С нея той е признат за виновен за това, че е принуждавал чрез сила и заплаха лица от женски пол да извършват сексуални контакти и е предоставял системно помещение на различни лица за полови сношения. Стоян е наказан с 2 години и 9 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 5 000 лв.

Икономически анализ, извършен от териториалните инспектори на КУИППД – ТД Варна, показва, че през проверявания период той е реализирал общо приходи в размер на 1300,81 минимални работни заплати за страната. Извършените от него разходи за придобиване на движимо и недвижимо имущество, издръжка на членове на домакинство, регистрация на търговски дружества, разходи за плащане на местни данъци, такси и глоби, разходи за погасяване на кредит и други, възлизат на 3 902,35 минимални работни заплати. Комисията установява отрицателна разлика от 2 601 54 минимални работни заплати, което представлява „значителна стойност”.

КУИППД претендира за апартамент, ресторант, дружествени дялове от две фирми и 33,33 лв. ведно с лихвите по безсрочен влог на Стоян Стоянов. Иска се и отнемане на нива и два автомобила „БМВ” и „Опел Кадет” от Румяна. КУИППД посочва в мотивираното си искане, че не са установени данни за законни доходи на Стоян, които да му позволяват придобиването на процесното имущество.

Ответникът Румяна помоли да бъде отхвърлено искането на КУИППД спрямо нея като недопустимо, неоснователно и недоказано. Тя представя доказателства за реализирани от нея доходи и приходи от продажби и оспорва приноса на бившия си съпруг за придобиване на имоти от нея и децата й.

Добричкият окръжен съд даде възможност на ответника Стоян Стоянов да ангажира адвокат и да събере и представи доказателства в своя защита.

Делото е отложено за 18.04.2011 г.