Изграждат рибен пазар в Шабла

Изграждат рибен пазар в Шабла
Места за продажба на риба и рибни продукти ще има на пазара в Шабла.

Това ще стане възможно по проект "Изграждане на места за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури,  лед и риболовен инвентар в сектори А и Б на Общински пазар - гр.Шабла, община Шабла" по Оперативна програма Рибарство с бенефициент община Шабла. Проектното предложение е по Мярка "Създаване на добавена стойност към продуктите от риболов и аквакултура" към Местната стратегия за развитие на МИРГ Шабла – Каварна - Балчик и е на стойност 197 480, 62 лева. Срокът за реализация му е 2015 година. Целта е запазване на традиционния за региона занаят – риболова. В дейностите на проекта се предвиждат доставка на оборудване за рибен пазар, изграждане на магазин за продажба на риба, магазин за рибарски принадлежности и заведение за обществено хранене.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+