До 31 март се удължава приемът по подмярката за инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански ...

Бюджетът по процедурата се увеличава с над 39 млн. лв. и достига над 426 млн. лв. (426 280 028 лв.).

България става част от ускорения процес на зелена и дигитална трансформация

Тя интегрира принципите на кръговата икономика, трябва да е биобазирана и в синергия с целите за устойчивото развитие, стъпвайки на трите основни стълба – икономика, екология и социални аспекти“, каза вицепремиерът и министър ...

До 7 март изплащат de minimis на животновъдите, кандидатствали до края на февруари

Животновъдите, кандидатствали до 28 февруари по схемата de minimis, ще получат финансова помощ до 7 март 2022 г. За това съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“.

До петък се заявяват въпроси за втората виртуална приемна в земеделското министерство

Срещата онлайн ще се проведе в понеделник с ръководителите на три дирекции

Зелената архитектура – голямо предизвикателство в новата ОСП

Едно голямо предизвикателство в рамките на новата ОСП се оказва зелената архитектура.

След месец започва приемът по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

От 14 март до 1 април 2022 г., включително, ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода ...

Грижа за пчелите през февруари

През повечето години времето през февруари у нас се подобрява. Наред със студените дни има и такива, в които температурата се повишава над 10-12°С и пчелите не само се облитат за прочистване, но летят през целия ден.

Финансова подкрепа за земеделските стопани в общините Тервел и Крушари

На 8 февруари 2022 г., Местната инициативна група „Тервел-Крушари“ стартира втори прием на проектни предложения по подмярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР.

120 дни свободна паша – едно от условията за хуманно отношение за овце и говеда

Новата интервенция ще подпомага и стопани, които намаляват употребата на антибиотици в стопанството

БАСФ Оферта 2022

РевиСтарт в житни култури – Стартирайте Добив Плюс и Приход Плюс с Ревистар® Флекс и промоционална оферта