Започнаха кръстосаните проверки за Кампания 2022

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) уведомява всички кандидати за подпомагане по схемите и мерките на директните плащания, че от днес (6 юли 2022 г.) започват кръстосаните проверки на подадените заявления за подпомагане за Кампания 2022.

Изтича срокът за предоставяне на документи по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично ...

Оценката по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения трябва да съдържа номерата на новозаявените за подпомагане парцели от ИСАК по съответната мярка.

Ден на полето организира Добруджанският съюз на зърнопроизводителите

В края на месец юли Добруджанският съюз на зърнопроизводителите организира грандиозно събитие на полето в землището на с. Гешаново.

ДФЗ вече издава електронни Удостоверения за особен залог

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) информира земеделските стопани, кандидати по схемите и мерките за директни плащания, че в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ е разработена нова ...

През 2021 г. в област Добрич средната цена за аренда на един декар ниви достига 108 лв.

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в област Добрич достига2 068 лв. за един декар, което е с 3.3% повече в сравнение с 2020 година.

Земеделци от Добруджа сигнализират за трудности в бранша заради безмитния внос

Производители предупреждават за загуби

Обсъждат новото изменение на ПРСР на 11 юли

В дневния ред на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 е и Стратегическият план

През 2021 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 55 лв.

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 192 лв. за един декар, което е с 14.4% повече в сравнение с 2020 година. аренда - минимум четири години.

Започва прием по схемата за инвестиции в мандри

От днес до 20 юли животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схема за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“.

Продължава изплащането на субсидиите по мярка 14 за хуманно отношение към животните

Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе още над 2,3 млн. лв. (2 332 446,33 лева) на 212 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.