Държавни дотации за добруджанската вода поиска добрички съветник

На редовното заседание на Общинския съвет на Добрич днес, арх. Емилия Добрева от групата на БСП взе отношение по проблема, създаден от ВиК и Енерго-Про, чрез спирането на водата на Добрич през изминалата седмица със заплаха това да...

Цялата област е заплашена от продължителен воден режим

Ако следващата седмица не се погасят задълженията, Енерго-Про ще разшири обхвата на спиране на тока към обекти на В и К

3 помпени станции не работят, харчим вода от резерва

Водоподаването в Добрич в момента се извършва от резервоарите на ВиК и не се знае докога ще текат чешмите в града, защото се получава истерия около ситуацията и хората се презапасяват с вода.

ВиК си търси 10 милиона от абонати, за да се изплати на Енерго-Про

До голяма степен, проблемът с натрупаните задължения на ВиК за консумирана ел.енергия в размер на 3 714 195,18 лв., е в следствие на ползвани и неплатени услуги от абонати на Дружеството в общ размер на над 10 мил.лв., се казва в съобщение ...

И Енергото грабна ВиК, пак ще стоим без вода

Обекти на ВиК Добрич ще останат без ток поради натрупани задължения от над 3,7 милиона лева

3 автобуса на метан иска да закупи „Тролейбусен транспорт”

Дъщерното дружество „Автобусен транспорт” на общинската тролейна фирма е внесло предложение до ОбС за разрешение за новата придобивка

Енерго-Про пое официално електроразпределението в Североизточна България

Новите имена на обслужващите компании са „Енерго-Про Мрежи” АД и „Енерго-Про Продажби” АД, съобщават от пресцентъра на оператора

„Албена” АД започва изплащането на дивиденти за 2011 година

Албена” АД ще започне изплащане на полагащия се за отчетната 2011 г. дивидент, гласуван на Общото събрание на акционерите на дружеството, от 20-ти септември.

Сбогуваме се с обикновените електрически крушки

Обикновените електрически крушки си отиват окончателно заради европейска директива. Магазините няма да зареждат повече от тях.

Близо милион неизплатени възнаграждения и осигуровки в добричко разкриха инспектори

С най-голям относителен дял са неизплатените трудови възнаграждения в икономическите дейности: Строителство на сгради - 155 хил. лв.; Ресторантьорство- 132 хил. лв.; Производство на облекло - 106 хил. лв.; Производство на хранителни ...