Свободни работни места – Бюро по труда град Добрич

За специалисти с висше образование –степен бакалавър/ магистър:

ЛЕКАР – 4
ЛОГОПЕД – 3
ТРУДОТЕРАПЕВТ – 1
ФАРМАЦЕВТ – 1
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОНЕН” – 1
УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 1
ЮРИСКОНСУЛТ – 1
СЧЕТОВОДИТЕЛ – 1
УЧИТЕЛ ПО НЕМСКИ ЕЗИК – 1

За висше образование – степен специалист и средно специално образование

МЕХАНИК НА ССТ – 1
ОТК В ОБУВНО ПРОИЗВОДСТВО – 2
ТЕХНОЛОГ В ШЕВНОТО ПРОИЗВОДСТВО -1
ПРИЕМЧИК НА АВТОСЕРВИЗ – 1

За работнически професии

ШИВАЧ- 71
РЪЧНИК В ШЕВНОТО ПРОИЗВОДСТВО -9
ШИВАЧ В ОБУВНО ПРОИЗВОДСТВО – 21
ГЛАДАЧИ – 1
ОПЕРАТОР В ОБУВНО ПРОИЗВОДСТВО /ТРАШАЧ/ – 3
АВТОМОНТЬОР /ЕЛЕКТРОНЧИК/ – 4
АВТОБОЯДЖИЯ, АВТОТЕНЕКЕДЖИЯ – 1
МОНТАЖНИК НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ – 1
РАБОТНИК ПОДДЪРЖАНЕ ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ И СЪОРЪЖЕНИЯТА /МИНИМУМ 1 Г. СТАЖ/ – 1
СЕРВИТЬОР – 2
МИЯЧ АВТОМИВКА – 2

ФИЛИАЛ ДОБРИЧКА – УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ – 1

ФИЛИАЛ БАЛЧИК – УЧИТЕЛ ПО ПРАКТИКА /КУЛИНАР/ – С. ОБРОЧИЩЕ – 1

С. ДОНЧЕВО – ОБЩ РАБОТНИК- 1/2

ГР. БАЛЧИК – ЛЕКАР – 1

ГР. ГЕН. ТОШЕВО – ФЕЛДШЕР – 1

ГР. ТЕРВЕЛ – ЛЕКАР – 2

ПОЧАСОВ ТРУД

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПОСРЕДНИК – 2
ФИНАНСОВ КОНСУЛТАНТ – 10


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+