Нови промени в организацията на движение в Добрич

Кметът на Добрич Детелина Николова тази сутрин обяви серия от мерки, които ще се реализират през седмицата по отношение на организацията на движение в града. Част от тях са продиктувани от исканията на недоволните от синята зона и еднопосочното движение работещи на пазара и търговци в района, които преди седмица изложиха своите проблеми на среща в общината.

Мерките предвиждат улица „Княз Дондуков“ също да стане еднопосочна и така да се затвори кръгът на еднопосочното движение в района. До 3 дни прилежащият към пазара паркинг по улица „Отец Паисий“, срещу училище Христо Смирненски, ще бъде предоставен за ползване на работещите на централния пазар в Добрич. Той няма да се ползва от граждани и както досега ще е извън обхвата на синята зона. Единствено търговците на пазара ще използват този паркинг за своите нужди и те сами трябва да създадат организация там.На домоуправителите на входове от блок Свобода ще бъде предложено сами да изградят бариера за паркоместата, обозначени с пътен знак, че са само за живеещите. Стоянката на автобусите, заминаващи за и пристигащи от София, ще се премести пред Стоматологията.

На утрешния председателски съвет кметът Детелина Николова ще предложи цената на служебния абонамент за синята зона да бъде намалена на 80 лв., вместо досегашните 120 лв. на месец.