Министерството на иновациите и растежа представи в Добрич процедурата за семейни фирми, творчески индустрии и занаятчии

Над 50 представители на семейни предприятия, фирми от творческата сектор, занаятчии, медии и други заинтересовани лица бяха запознати подробно с условията за кандидатстване

Министерството на иновациите и растежа представи в Добрич процедурата за семейни фирми, творчески индустрии и занаятчии

С бюджет от над 177 млн. лв.ще се подкрепят инвестиции за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите. Безвъзмездната финансова помощ е от 15 хил. лв. до 150 хил. лв.Процентът на съфинансиране е до 75% за семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии,и до 85%за предприятията сектора на занаятите. Средствата могат да бъдат инвестирани в закупуването на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, специализиран софтуер, създаване на онлайн магазин и въвеждането на ИКТ системи/модули. Допустим разход по процедурата е и ползването на консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата.
В края срещата присъстващите зададоха множество въпроси относно допустимостта на кандидатите и разходите, и поставиха различни казуси, касаещи проектните им предложения.
Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 16.09.2024 г., 16:30 ч., чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). 
Екипът на Областен информационен център – Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата във фейсбук.