11 ценни платна от постоянната експозиция на галерията са реставрирани

В края на юни приключи изпълнението на проект „Реставрация на творби от фонд „Живопис“ на ХГ – Добрич“, финансиран изцяло от Министерството на културата

11 ценни платна от постоянната експозиция на галерията са реставрирани

От декември 2023 г. до юни 2024 г., благодарение на прецизните реставрационни и консервационни дейности, извършени от реставратора Павлин Пенев, 11 ценни платна от постоянната експозиция и хранилищата на галерията бяха цялостно или частично реставрирани с цел съхранението и привеждането им в подходящ експозиционен вид. Реставрирани са платна с нарушена цялост, възстановен и заздравен е нарушеният маслен слой и са подменени част от подрамките.Проектът допринася за запазването, съхранението и възстановяване на добрия вид на творби, които са с особена важност за фонда и са емблематични както за периода, в който са създадени, така и за творчеството на своите автори.

Голяма част от творбите предстои да бъдат рамкирани и представени в постоянната експозиция, а посетителите ще могат да ги видят в залите на галерията.