Общината кандидатства по Програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ за проектиране на корекция на река Добричка

Общинските съветници дадоха съгласие общината да кандидатства по Програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн” 2021-2027 г.

Общината кандидатства по Програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ за проектиране на корекция на река Добричка

Проектното предложение ще е насочено към интегриране на природосъобразни решения (Nature based Solutions (NbS) в градските райони за повишаване на устойчивостта на градовете към екстремни метеорологични явления. Общата цел на проекта е да се тества иновативен интегриран инструмент, предназначен да осигури доказателства в подкрепа на създаване на градски политики при планирането и прилагането на превантивни природосъобразни решения за справяне с рисковете за градските райони и гражданите, причинени от изменението на климата. Допустими страни - партньори по Програмата са: Турция, Грузия, Гърция, Армения, Украйна, Молдова, Румъния. Максимално допустимият размер на проектно предложение е до 1,5 млн. евро, като всеки партньор осигурява собствен принос в размер на 10% от стойността на бюджета, с който разполага. Планираният срок на изпълнение на проекта е 30 месеца.По време на дискусията в зала стана ясно, че една от дейностите, включени в проектното предложение е проектиране на корекцията на река Добричка, както и строително-монтажни работи на пилотен участък от корекцията. Заместник-кметът Павел Павлов уточни, че партньори на общината ще бъдат Румъния, Турция и Гърция. Все още не е ясно какъв ще бъде бюджетът за Добрич, но след разговори с партньорите се очаква той да бъде над 500 000 евро.