25 юни - Международен ден на моряка

В света работят над 1,5 млн. моряци, които осигуряват стоките за бита на човечеството

25 юни - Международен ден на моряка

25 юни е Международният ден на моряка. Празникът е официално обявен от Организацията на обединените нации (ООН) и има за цел да подчертае важността на моряшката професия в световен мащаб и жертвите, които трудещите се на море правят за да просперира световната търговия.На проведена среща под егидата на Международната морска организация през м. юни 2010 в Манила, Филипините, е приета резолюция за обявяването на 25 юни за Ден на моряка. В почти всички страни с излаз на море празникът вече е традиция. 

В света работят над 1,5 млн. моряци, които осигуряват стоките за бита на човечеството. Много от продуктите, които използваме в ежедневието си са транспортирани по море.

В Деня на моряците хората са призовани да поздраят моряците от всички краища на света, които са изправени пред опасности и тежки условия на труд, всеки час и всеки ден от годината, но и от които всички ние зависим, заявяват от Организацията на обединените нации.