Областна администрация Добрич обяви обществена поръчка за водноспасителна дейност за четири неохраняеми плажа

Срокът за изпълнение е 60 дни от датата на подписване на договор при избран изпълнител, но не по-късно от 15 септември 2024 г.

Областна администрация Добрич обяви обществена поръчка за водноспасителна дейност за четири неохраняеми плажа

Областна администрация Добрич обяви обществена поръчка за водноспасителна дейност за четири от неохраняемите плажове на територията на област Добрич. Схемите за разполагане на спасителни постове са одобрени от министъра на туризма. Обект на обществената поръчка са четири плажа на територията на община Шабла - „Космос“, „Крапец-север“ (част 2), „Шабла“ и „Добруджа-север 1“, с минимум по 2 (двама) спасители на всеки пост,  с работно време от 09:00 до 18:30 ч. всеки ден, в рамките на 60 (шестдесет) календарни дни, считано от подписването на договора, но не по-късно от 15.09.2024 г.