Изплатиха над 9 млн. лв. по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна

9 275 665,80 лв. са изплатени на лицата, предоставили нощувки по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, съобщават от Министерството на туризма

Изплатиха над 9 млн. лв. по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна

В одобрения на 5 юни с Решение на Министерския съвет са включени дължими суми към хотелиери, държавни, общински и ведомствени бази за месеците ноември и декември 2023 г., както и за януари и февруари 2024 г.Средствата са изплатени по 472 одобрени заявления на кандидатстващите за помощта, за общо 20 348 броя идентифицирани лица с право на подпомагане по Програмата с  565 365 верифицирани нощувки.

Министерството на туризма обработва постъпилите заявления за месеците март и април 2024 година, като списъкът ще бъде подготвен за внасяне в МС до края на юни.