Планови прекъсвания на електрозахранването на 19 юни

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

Планови прекъсвания на електрозахранването на 19 юни

В периода 17.06.2024 - 21.06.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Козлодуйци, с. Лясково, с. Камен, с. Житница, с. Тянево, с. Пчелник, с. Черна, гр. Добрич /БКТП Здравко, ТП БКС, МТТ СД2, ТП ПС Рилци/; ЗП ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ, ДНД РЕНТ ЕООД, ЕКОСТРОЙ АД, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД.В периода 17.06.2024 - 21.06.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Врачанци, с. Росеново, с. Божурово, с. Овчарово, с. Ломница, с. Сливенци, гр. Добрич /МТП Газоразпределителна станция Добрич, МТП Градинар Добрич/; БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД.

В периода 17.06.2024 - 21.06.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Паскалево, гр. Добрич- северна индустриална зона; САВИМЕКС ООД, ПЕТРОЛ АД, ДОБРИЧКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ ООД, ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ ЕООД, АГРОХИМИКАЛИ ООД, КОРН БЪЛГАРИЯ АД, ТОПЛИВО АД; БИО ООД, ДАНЧИК ЕООД, ЗК ВЪЗРАЖДАНЕ.

В периода 17.06.2024 - 21.06.2024 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Село Божаново; Село Ваклино – ул. „Първа“; ул. „Четвърта“; ул. „Девета“; Село Горичане – ул. „Втора“; ул. „Шеста“; ул. „Девета“; ул. „Тринадесета“; Село Граничар – ул. „Първа“; ул. „Четвърта“; ул. „Осма“; ул. „Девета“; ул. „Десета“; Село Дуранкулак – ул. „Първа“; ул. &bdquo ;Втора“; ул. „Трета“; ул. „Четвърта“; ул. „Пета“; ул. „Осма“; ул. „Десета“; ул. „Двадесета“; Село Езерец – ул. „Първа“; ул. „Трета“; ул. „Пета“; Село Захари Стояново; Село Крапец – ул. „Първа“; ул. „Девета“; ул. „Дванадесета“; ул. „Четиринадесета“; ул. „Петнадесета“; ул. „Двадесета“; ул. „Двадесет и първа“; Село Черноморци – ул. „Първа“; ул. „Втора“; Село Тюленово – ул. „Втора“; ул. „Пета“; ул. „Шеста“; ул. „Дванадесета“; Село Пролез – ул. „Девета“; ул. „Десета“; Село Смин; Село Стаевци; Село Твърдица – ул. „Първа“ Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

В периода 17.06.2024 - 21.06.2024 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Град Г. Тошево – ул. „Асен Златаров“ – 1; ул. „Васил Априлов“ – 2, 6, 63; ул. „Гоце Делчев“ – 28; ул. „Иван Вазов“ – 53; ул. „П. Д. Петков“ – 22; ул. „Стара планина“ – 2, 27, 29, 31; ул. „Тетевен“ – 11; ул. „Трети март“ – 21, 25, 38, 40, 55; ул. „Хан Аспарух“ – 21; ул. „Христо Минчев“ – 2; Село Ба канци; Село Василево– ул. „Първа“; ул. „Втора“; ул. „Тринадесета“; Село Дъбовик– ул. „Първа“; ул. „Трета“; ул. „Осма“; ул. „Единадесета“; ул. „Дванадесета“; Село Кардам– ул. „Албена“; ул. „Ант. Хан“; ул. „Боряна“; ул. „Дунав“; ул. „Марица“; ул. „Оборище“; ул. „Опълченска“; ул. „Плиска“; ул. „Рила“; ул. „Ропотамо“; ул. „Руен“; ул. „Червеноармейска“; ул. „Шипка“; ул. „Янтра“; Село Методиево– ул. „Първа“; ул. „Седма“; ул. „Осма“; ул. „Десета“; ул. „Четиринадесета“; Село Присад– ул. „Трета“; ул. „Четвърта“; Село Равнец– ул. „Пета“; ул. „Шеста“; ул. „Дванадесета“; Село Люляково– ул. „Шеста“; Село Малина– ул. „Първа“; ул. „Четвърта“; Село Пленимир– ул. „Първа“; ул. „Пета“; ул. „Шеста“; ул. „Десета“; Село Преселенци– ул. „Втора“; ул. „Осма“; Село Пчеларово– ул. „Втора“; ул. „Трета“; ул. „Единадесета“; ул. „Двадесет и втора“ Смущенията на елект озахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

В периода 17.06.2024 - 21.06.2024 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Град Балчик – ж. к „Балик“ – 8, 13, 17, 33, 18, 19, 20; ул. „Вихрен“ – 24; ул. „Генерал Заимов“ – 14; ул. „Георги Бенковски“ – 26, 56; местност „Разкопки“; ул. „Тимок“ – 1; ул. „Д–р Желязко Бончев“; ул. „Хаджи Димитър“ 32; ул. „Хан Омуртаг“ 3; ул. „Христо Ботев“ 18, 30, 39; ул. „Чайка“ 2; ул. „Ч рно море“ 57; Село Бобовец– ул. „Първа“; ул. „Шеста“; Село Гурково – ул. „Възход“; ул. „Тунджа“; ул. „Добруджанска“; Село Соколово – ул. „Веслец“; ул. „Кирил и Методий“; ул. „Латинка“; ул. „Люлин“; ул. „Марица“; ул. „Родопи“; ул. „Теменуга“; ул. „Янтра“; Село Тригорци – ул. „Трета“; ул. „Четвърта“; Село Храброво – ул. „Седма“; Село Царичино – ул. „Трета“; ул. „Пета“; ул. „Единадесета“ Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамки е на около 30 минути..

В периода 17.06.2024 - 21.06.2024 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Гр. Добрич – бул. „25 Септември“ – 58 вх. А, Б; ул. „Абрит“ – 5, 10; ул. „Ал. Стамболийски“ – 1 вх. А, Г; 3 вх. А, Б, В, Е; 43; 50; ул. „Баба Парашкева“ – 26, 35; ул. „Бойчо Огнянов“ – 19 вх. А; ул. „Боряна“ – 8 вх. В; ул. „Васил Левски“ – 3 вх. А, Б; ул. „Витоша“ – 16; ул. „Възраждане“ – 1 вх. Б; ул. „Г н. Г. Попов“ – 22, 55, 60, 90; ул. „Георги Кирков“ – 7, 11, 15 вх. А; 13 вх. А, Г; 60; ул. „Димитър Ковачев“ – 6 вх. Б; 8 вх. Г; 10 вх. А; ул. „Даскал Д. Попов“ – 24; ж. к „Добротица“ – 4 вх. Б; 8; 16 вх. Г; 18 вх. Б; 19 вх. А, Б; 21 вх. А, Б; 22 вх. В; 24 вх. А, Б; 26 вх. Б, В; 28 вх. Г; 31 вх. А; 32 вх. А, Б; 36 вх. А, В, Е, Ж; 37 вх. Б; 39; 40 вх. Г; 41 вх. А; 42 вх. Г; 90; бул. „Добруджа“ – 11 вх. В; ж. к „Дружба“ – 2; 11 вх. А, Г, Е; 13 вх. А; 14 вх. В; 15 вх. В, Д, Е; 17 вх. А, Б; 18 вх. А; 19 вх. Б, Г; 20 вх. В; 21 вх. Ж; 24 вх. А; 25 вх. А; 26 вх. А, Г; 69; ул. „Дунав“ – 18 вх. А, Г, Д, Е, Ж; ул. „Екзарх Антим& ldquo; – 3, 17, 19, 29; ул. „Екзарх Йосиф I“ – 1; 2 вх. А, Б; 4; ул. „Емона“ – 2 вх. А, Б; 8 вх. А, Б; ул. „Кап. Д. Списаревски“ – 23, 30; ул. „Княз Дондуков“ – 3; 6 вх. Б, В; ул. „Марин Дринов“ – 2 вх. А, Б; ул. „Методи Кусевич“ – 2 вх. Г, Д; 4; ул. „Надежда“ – 3, 4, 20; ул. „Никола Петков“ – 9; ул. „Опълченска“ – 41, 47, 49, 57, 93; ул. „Полк. Калотинов“ – 15 вх. А, Б; бул. „Русия“ – 2, 33, 41, 162, 170; ул. „Страцин“ – 8 вх. А, В; 13; 14; ул. „Трапезица“ – 5; ул. „Христо Смирненски“ – 2, 6, 8, 9, 10 вх. А, Б, В; 12; у л. „Черноризец Храбър“ - 14 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

В периода 17.06.2024 - 21.06.2024 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сноп.

На 19.06.2024 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич- ТОПЛИВО АД, ДИК- ИНЖЕНЕРИНГ ООД, БЕРГОН- ИНТЕРНЕТ ЕООД, КАЛЕВИ ООД, КОСМОВИК ООД, БОРИСОВ ЕООД, А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД, МИРОСЛАВ НЕДЯЛКОВ МЕСТЧИЕВ, ДИ- ЕЛ ТРАВЕЛ ООД, кв. "Добротица" блокове № 22, 24- Д, Е, Ж, З, 25, 31, 42, 53, 88.

На 19.06.2024 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: ул. „Бойчо Огнянов“ 6 – 22, 43 – 57, ул. „Самарско знаме“ 14 – 28, 15 - 29, ул. „Христо Ботев“ 42 – 44, 79 – 89, ул. „Горски извор“ 1 и 2; ЕТ „КРЕМИ-90-ИВАН ИВАНОВ“, ЕТ „ДИМА-ИВАН КИРОВ“, ЕТ „НИКО - 73 - НИКОЛАЙ ИВАНОВ“, „ВИП 9892“ ЕООД, ЕТ „УСПЕХ-ВИС - ВАСИЛ СТОЯНОВ“, ЕТ „МАРИЯ ИЛИЕВА“, „РОСИ 92 БГ“ ЕООД, &bdquo ;ДА-МИ-2012“ ООД, ЕТ „НЕЛИТА-НЕЛИ ГЕОРГИЕВА“, „АВТОЛУКС 81“ ЕООД, „БУЛСАТКОМ“ ЕООД.

В периода 17.06.2024 - 21.06.2024 от 08:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Граничар- ул.1, ул. 2, ул. 14, ул. 15, ул. 8, ул. 7 и пресечките около тях.

В периода 19.06.2024 - 20.06.2024 от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Иречек; с. Видно; ГРУ „Динамик”; ВяЕЦ „Видно”; НС „Вранино”; НС „Иречек”; НС „Иречек 1”; „Лиман 8”; Шилекомплес Видно; с. Могилище; Юрмала ЕООД.

В периода 17.06.2024 - 21.06.2024 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „цар Калоян“.

В периода 17.06.2024 - 21.06.2024 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Българево.

В периода 17.06.2024 - 21.06.2024 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „Васил Левски“; ул. „Георги Сотиров“; ул. „Сава Ганчев“; ул. „Христо Ботев“; ул. „Христо Смирненски“; ул. „Максим Горки“; ул. „Георги Бенковски“.

На 19.06.2024 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Поп Григорово, с. Приморци, част от с. Пл. Дол- източната част; ул. Трета, ул. Четвърта, ул. Дванадесета и част от техните пресечни; ИЛВАМАК ООД-с. Поп Григорово; АГРОФИРМА СТАТЕВ ЕООД- с. Поп Григорово; КОЕВ АГРОИНВЕСТ ЕООД-с. Поп Григорово; АЛМА 2018 ООД-с. Пл. Дол; ЕТ САНИ-РУМЕН КОВАЧЕВ-с. Пл. Дол; ВЕНЦИ ТРЕЙДИНГ ЕООД-с. Приморци; ЗК ПРИМОРЦИ-с. Приморци.

На 19.06.2024 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: ул. „Дунав“, бл. 20, вх. А, Б, В, Г, Д, Е и Ж, бл. 22, вх. А, Б, В и Г, ЦДГ №24 „ПРИКАЗЕН СВЯТ“, оптична точка на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, магазин и офиси на „АЛЕКСИ 96“ ЕООД, търговски комплекс на ЕТ „ЕЛИЗАБЕТ – ИВ. ДИМИТРОВА“, ЕТ „ НАПРЕДЪК – СТИЛИЯН СТОЙНОВ“ .

На 19.06.2024 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Карапелит – централната и южната част; съоръжения на ВиК и GSM оператори, АПТЕЧНО-ДОБРИЧ АД, ЕТ ЕМИНА-06-ГЮНАЙ Ю.ЕМИН, ЕТ ЕР-КА-3 - РУСИ КОЛЕВ, НИКИ 97- НИКОЛАЙ ИВЕЛИНОВ ЕООД, ТОДОРОВИ - 02 ООД, БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД, ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ВИСТА ОЙЛ ЕООД, ЕТ НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЧИФУДОВ, ИЛИЕВ ВЕТ ЕООД, МИНОВ ЕООД, СЪНИ ЕЛ ЕООД, ДОБРИЧ АПИ ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ, АТАНАСОВ ГРЕЙН ЕООД, ЛЕТЕН ДЕН ЕООД, НИН ООД, ОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ, ТОТАЛ-ТРЕЙД ЕООД, ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО, ЗП СВЕТОСЛАВ КОЕВ КОЕВ, МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ, Д-Р ЙОСИФ ЙОСИФОВ- 1884 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ, АТАНАСОВ ГРЕЙН ЕООД, ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД, ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ЕТ ТОШКО ГЕОРГИЕВ- ТЕРА, ЕТ ДАВИД-ДЖАВИТ БЕЙТУЛА, ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД, АТАНАСОВ ГРУП ЕООД.

В периода 17.06.2024 - 21.06.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крагулево.

На 19.06.2024 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Помпена Станция Долапкулак /в землището на с. Дончево/.