Ученици от Добрич преминаха обучение в Районния съд

Над 100 ученици от горните класове на СУ „Св. Климент Охридски“ и СУ „Димитър Талев“ преминаха обучение, организирано от Районния съд в Добрич по образователна програма

Ученици от Добрич преминаха обучение в Районния съд

Съдии и съдебни служители от Районния съд разговаряха с младежите за функциите на съдебната власт и структурата на съдебната система, за професиите „съдия“, „прокурор“, „следовател“, „съдебен служител“, за дейността на съдебната администрация. Вниманието на учениците беше насочено към темите за детското правосъдие и домашното насилие. Дискутирани бяха въпроси, свързани с правната уредба на договорите, с правото на собственост и други вещни права, и начините на защита при нарушаването им. Пред участниците в програмата бе изнесена и лекция на тема „Наркотиците – лесният начин за изгубиш свободата си. Престъпления, извършвани от наркозависими лица“.В лекционния курс на обучението бяха включени общо 7 теми, представени от съдиите Мирослава Неделчева, Георги Пашалиев, Албена Колева, Деница Петкова, Сузана Полизоева, Дияна Петева и съдебния администратор Албена Димитрова.

По традиция Районният съд предостави възможност на учениците да разиграят и реално гледано в съда гражданско дело и така да придобият повече знания за начина, по който протича съдебното производство, за задълженията на ищците и ответниците, свидетелите и вещите лица. Симулативният процес, подготвен от възпитаници на СУ „Димитър Талев“, беше представен днес в Съдебната палата. Месец по-рано делото бе пресъздадено и от ученици от СУ „Св. Климент Охридски“.

Обхванатите в програмата ученици получиха удостоверения за успешно преминат курс на обучение и издание на Конституцията на Република България. На участниците в симулативните процеси бяха връчени грамоти и награди.