Местните данъци и такси в Тервел - без промяна

На редовно заседание на Общински съвет Тервел бяха приети отчетът на общината за Бюджет 2011 и подготвеният проект за Бюджет 2012 г.

Местните данъци и такси в Тервел - без промяна

Не се увеличават данъци и такси, събирани от община Тервел.

 

Броят на хората, които ще работят в общината и звената към нея през 2012 г. остава същият като този през 2011 г.

 

Не се предлага увеличение на таксите за ползване на детски градини и ясли спрямо 2010 и 2011 г. В момента родителите в гр.Тервел заплащат такса, която покрива 68 % от сумата за храна на децата си, а живущите по селата покриват чрез заплащаната от тях такса 56 % от сумата за храна. Разграничаването на таксата за града и селата се дължи на различните по стойност топлоносители – течно гориво и газ за общинския център и твърдо гориво за селата. Общината дофинансира разхода за храна и финансира цялата останала издръжка на детските заведения за сметка на данъците и таксите, които събира от гражданите.


Не се планира и увеличение на таксите за домашен социален патронаж. Те остават на нивата от 2011 г. – 35 лв. месечно. В началото на 2012 г. 120 възрастни хора ползват услугата.

 

Нов момент в бюджет 2012 г. е и инвестиционното намерение на общината да започне организирано сметосъбиране в 16 населени места в общината – Ангеларий, Безмер, Божан, Жегларци, Зърнево, Каблешково, Коларци, Кочмар, Мали Извор, Нова Камена, Орляк, Поп Груево, Полк.Савово, Пр.Златарски, Сърнец, Честименско. Начинанието включва още оптимизиране на сметосъбирането в общинския център Тервел.