Община Тервел отпуска стипендия за студент в медицински университет

Община Тервел осигурява средства за стипендия на зрелостник от общината, който се запише в специалността „Клиничен лаборант” – бакалавърска степен за учебната 2012/2013 г. в избран от него медицински университет в страната.

Община Тервел отпуска стипендия за студент в медицински университет

Стипендията за месеците октомври, ноември и декември 2012 г. е в размер на 250 лв. месечно. Сумата ще се изплаща на учащия ежемесечно до приключване на обучението му.

 

На следващо заседание на общинския съвет ще бъде внесено предложение за условията, които следва да бъдат разписани в договор между стипендианта и общината, както и на условията за подбор на стипендианта.

 

Предложението на община Тервел ще бъде сведено до средните училища в града – СОУ „Йордан Йовков” и ПГТО „Дочо Михайлов”. Крайната цел на инициативата е общината да разполага с медицински кадри, с които да осигури устойчивост на създадения преди дни „Медицински център – Тервел”.

 

Предвижда се през 2013 г. да се отпусне и стипендия за друга бакалавърска медицинска специалност.

 

След като се анализира работата на центъра през 2012 г., изборът ще се осъществи между специалностите акушерка, физиотерапевт, медицинска сестра или медицински фелдшер. Начинанието е ново за общината и е продиктувано от осъзнатата необходимост за осигуряване на адекватна доболнична помощ на хората в Община Тервел. Средствата се осигуряват за сметка на събираните от общината приходи.