Генерал Тошево с принос в две благотворителни кампании

В рамките на няколко дни от началото на месец октомври, Община Генерал Тошево направи две дарения за различни благотворителни инициативи

Генерал Тошево с принос в две благотворителни кампании

Служители на Общинска администрация предадоха 2 200 кг дрехи за рециклиране, а няколко дни по-късно бяха предадени около 350 кг. капачки на Сдружение „Заедно правим добрини“. Това е второто такова предаване на дрехи и капачки за различни каузи през тази година. Количество от над 2 тона дрехи е събрано в продължение на няколко месеца в двата контейнера за текстил, разположени на различни места в града. Годните за употреба продукти ще попълнят кризисен резерв за подпомагане от БЧК на пострадали при бедствия, аварии и кризи. Дрехите се използват и за целево предаване на хора в нужда. Останалите изделия, които не са годни за употреба по първоначалното им предназначение, се преработват и рециклират, като от тях се създават продукти като почистващи кърпи, тапицерии за автомобилната промишленост, топлоизолации и много други продукти, произвеждани от рециклиран текстил.Предаденото количество пластмасови капачки на Сдружение „Заедно правим добрини“ се използва за закупуване на медицинско оборудване. Освен в металното сърце, което се намира в парк „Стефан Тошев“, големи количества капачки събират децата в детските градини и учениците в училищата, както и в кметства и читалища в села от общината.