Ден на информационното общество в България

4 октомври е професионален празник на специалистите по компютърна техника, информационни технологии и автоматика

Ден на информационното общество в България

Днешната дата е обявена за Ден на информационното общество в България с Решение 633/27 септември 2007 г. на Министерския съвет. Тя съвпада с годишнината от рождението /1903/ на Джон Атанасов, чийто принос в развитието на компютърната техника е световно признат. 
В много страни по света Денят на информационното общество се отбелязва като Ден на програмиста- през високосните години на 12 септември, през невисокосните - на 13 септември, когато е 256-ият ден от годината. Числото 256 е избрано, защото това е броят дни от началото на годината, който може да се кодира с помощта на един байт.