Започна новата учебна година в ЦПЛР "Малкият принц“ в Тервел

Центърът е обслужващо извънучилищно звено в системата на образованието и в него се осъществява специфичен учебно-възпитателен процес с деца и ученици

Започна новата учебна година  в ЦПЛР "Малкият принц“  в Тервел

Чрез педагогически форми, обединени основно в три направления: “Научно-познавателно”, “Художествено-творческо” и “Спорт” обучението е насочено към личността на детето и ученика и създава условия за развиване на тяхната инициатива, увереност в собствените им сили и умения. Директорът на институцията Полина Иванова поздрави всички присъстващи деца, ученици, родители и гости на събитието. Тя представи преподавателите и школите, в които младите хора от община Тервел имат възможност да развиват и обогатяват своите способности и таланти. Това са кръжок по природни науки с ръководител Доника Желева, клуб по шахмат с ръководител Красимир Прокопов, школа за модерен балет и мажоретни танци "Каприз" с ръководител Живка Ненова, вокална студия с ръководител Живко Колев, школа по изобразителни и приложни изкуства с ръководител Марина Стоянова, школа по изобразителни изкуства за деца в предучилищна възраст с ръководител Мариана Тодорова, ателие по грънчарство и керамика с ръководител Цанка Жечкова. Поздрав за всички присъстващи отправиха певиците от Вокална студия "Тервел" и Анастасия Карпенко от СК "Каприз". Проявата продължи с изложба на участниците в Ателието по грънчарство и керамика, която представи всички предмети, изработени от учениците в предходната учебна година.