ДТ „Йордан Йовков“ кани учители и ученици на постановката „Жената е рибя кост“ по разкази на Йовков

Спектакълът спомага за по-дълбоко, качествено и иновативно възприемане на материал от образователната система, каквото е творчеството на Йордан Йовков, съобщават от Драматичния театър

ДТ „Йордан Йовков“ кани учители и ученици на постановката „Жената е рибя кост“ по разкази на Йовков

Спектакълът „Жената е рибя кост“ е насочен към младата публика, търсейки механизъм за надграждане не само на тяхната културна ценностна система, но и на нивото им на образованост и знание. Той цели представянето на съвременен прочит на български автор чрез средствата на театралното изкуство, провокирането на размисли и дискусии за силата, мястото и влиянието на жената, създаването на взаимовръзки между културата и образованието, както и достигането до по-широка публика, включително и до отдалечени и малки населени места, както и до българи живеещи в чужбина.

Образите са пресъздадени от три актриси под формата на кратки монолози, обединени в един цялостен замисъл. Текстът е максимално непроменен, като е преработен, за да може монологът да се води от първо лице, единствено число. Проектът има елементи на пърформанс и кратки танцови композиции. Тази смесица между различни творчески подходи е търсена целенасочено с цел различно, интересно и атрактивно представяне, което да ангажира  вниманието на широк кръг публика, включително подрастващи, тийнейджъри и младежи, които изучават Йордан Йовков.