ЕРП Север съветва да се спазват правилата за безопасност при дейности в близост до електропроводи

През летните месеци рисковете за възникване на инциденти в близост до съоръжения от електроразпределителната мрежа значително се увеличават. Причините за това са повишеният обем дейности на открито, като организирани събития, земеделски мероприятия (включително жътва), строителство и други

ЕРП Север съветва да се спазват правилата за безопасност при дейности в близост до електропроводи

ЕРП Север припомня някои правила за безопасност при дейности в близост до електропроводи и изисква стриктното им спазване.
Не се допуска в сервитутна зона на въздушните електропроводи извършване на строително монтажни работи, складиране на отпадъци и материали, изграждане на временни съоръжения, паркиране на машини и съоръжения, както и използването на високогабаритна техника. Недопустими са и действия на трети лица върху съоръженията на енергийните обекти. При вятър проводниците на електропровода може да се разлюлеят и безопасните разстояния да се намалят, а волтова дъга е възможно да се образува дори при липса на директен контакт в зависимост от напрежението на въздушната линия. Ето защо съблюдаването на това изискване на Наредбата е изключително важно с цел опазване живота и здравето на жителите.

Когато се планират дейности в близост до електропроводите, задължително е да се знаят височините на транспортните средства, друг тип използвани съоръжения и селскостопанска техника, в това число максималният габарит на удължаващите се части на машините. При неравен терен е нужно да се предвиди допълнително безопасно разстояние до частите от мрежата под напрежение, а при опасни маневри да се осигури лице за наблюдение. Сигналите, които се подават от това лице с ръце, трябва да са точни, опростени и лесни както за извършване, така и за разбиране. При необходимост да се поиска изключване и обезопасяване на електропроводите от страна на ЕРП Север.

Какво да правите, в случай че превозното ви средство или друго съоръжение попадне под напрежение? Запазете спокойствие и по възможност се отдалечете от опасната зона. Напрежението намалява, колкото по-далеч е от източника. При стъпване от едно ниво на напрежение на друго, тялото се превръща в път за електричество. Безопасният начин на отдалечаване от превозното средство е като държите двата крака заедно или максимално близо, когато напускате зоната. Правилните начини са да подскачате със събрани крака или да ги плъзгате по земята така, че пръстите на задния крак да са максимално близо (да докосват) до петата на предния крак.

Ако излезете извън съоръжението или машината, попаднала под напрежение, през тялото ви към земята ще протече електричество и резултатът ще е токов удар. В такива случаи е безопасно да използвате мобилен телефон, за да потърсите помощ. За спешни случаи се свържете с телефон 112 или със съответното електроразпределително дружество. Денонощната телефонна линия на ЕРП Север АД е 0700 161 61. Предупредете други лица, които може да са наблизо, да стоят настрана (поне на 10 м от превозното средство) и изчакайте, докато пристигнат служители от електроразпределителното дружество, за да сте сигурни, че захранването на електропровода е прекъснато.