БАСФ - Решения в Земеделието с нов Бизнес Мениджър за България

Ваня Горчева поема глобална позиция след изключителните успехи, постигнати в България

БАСФ - Решения в Земеделието с нов Бизнес Мениджър за България

Ваня Горчева, след 28 години в БАСФ България, 18 години на позицията Бизнес Мениджър за България и Западни Балкани, БАСФ Решения в земеделието, част от Мениджмънт екипа на БАСФ за Централна-Източна Европа, ще бъде промотирана на позицията Глобален Бизнес Лидер, БАСФ Дигитални Решения в Земеделието, от 1 юли 2023г.
„За мен беше чест и удоволствие да срещна професионално толкова забележителни българи. Заедно градихме модерното българско земеделие и постигнахме забележителни резултати! Благодаря на всички за подкрепата и вярвам, че ще се срещнем отново - новия ни проект за дигитализиране на производството тепърва предстои :-)! До скоро!“

Красимира Иванова поемa позицията Бизнес Мениджър за България, БАСФ Решения в земеделието след 16 години на позицията Маркетинг Мениджър в същата дивизия. 

„Ще продължим мисията на БАСФ за Печелившо Българско земеделие! През годините изградихме изключителен екип, който рамо до рамо със земеделците преминава през прехода и предизвикателствата на Новата Обща Селскостопанска Политика.  Убедена съм, че иновациите са ключа към устойчивото земеделие!  Българският земеделец с изключително бързи темпове внедрява в стопанствата си новостите и именно това дава шансове да сме конкурентно-способни на Европейските пазари!“

Земеделието стои в основата за осигуряването на достатъчно здравословна и достъпна храна за бързо нарастващото световно население, като едновременно с това се стреми към намаляване въздействието върху околната среда. В сътрудничество с партньори и експерти, и чрез интегриране на критерии за устойчивост във всички бизнес решения, БАСФ помага на земеделските производители да развиват устойчиво земеделие. БАСФ инвестира интензивно в научноизследователска дейност, свързвайки иновативно мислене с реални практически решения в земеделието.Тяхното портфолио включва семена, конвенционална и биологична растителна защита, управление на торенето, контрол на вредителите и дигитални решения за земеделие. С експертни екипи в лабораториите, на полето, в офисите и производството те се стремят да намерят точния баланс за успех – за фермерите, земеделието и бъдещите поколения. През 2022 г. подразделението генерира продажби в размер на 10.3 милиарда евро.