Планови прекъсвания на електрозахранване на 12 юни

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

Планови прекъсвания на електрозахранване на 12 юни

В периода 12.06.2023 - 16.06.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Брестница, с. Коларци.
В периода 12.06.2023 - 16.06.2023 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Бистрец, с. Телериг, с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Брестница, с. Коларци.

В периода 12.06.2023 - 16.06.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Козлодуйци.

В периода 12.06.2023 - 16.06.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Лясково, с. Камен, с. Житница, с. Тянево, с. Пчелник, с. Черна, гр. Добрич - ЗП ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ, ДНД РЕНТ ЕООД, ЕКОСТРОЙ АД, ВОДОСНАБД. И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД.

В периода 12.06.2023 - 16.06.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Врачанци, с. Росеново, с. Божурово, гр. Добрич - БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД, ИНФОРМА ООД, РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД, ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ ЕООД.

В периода 12.06.2023 - 16.06.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Врачанци, с. Росеново, с. Божурово, с. Овчарово, с. Ломница, с. Сливенци, гр. Добрич - ИНФОРМА ООД.

В периода 12.06.2023 - 16.06.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Село Захари Стояново – ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Седма“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Девета“ ; ул. „Десета“ ; ул. „Единадесета“. Село Ваклино - ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Седма“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Девета“ ; ул. „Дванадесета“ ; ул. „Тринадесета“ ; ул. „Четиринадесета“ ; ул. „Осемнадесета“. Село Езерец – ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Седма“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Девета“ ; ул. „Единадесета“ ; ул. „Дванадесета“ ; ул. „Тринадесета“ ; ул. „Четиринадесета“ ; ул. „Шестнадесета“ ; ул. „Седемнадесета“. Село Дуранкулак - ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; у л. „Трета“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Седма“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Девета“ ; ул. „Десета“ ; ул. „Единадесета“ ; ул. „Четиринадесета“ ; ул. „Седемнадесета“ ; ул. „Двадесет и първа“ ; ул. „Двадесет и трета“ ; ул. „Двадесет и четвърта“. Село Крапец – ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Седма“ ; ул. „Девета“ ; ул. „Десета“ ; ул. „Тринадесета“ ; ул. „Четиринадесета“ ; ул. „Петнадесета“ ; ул. „Шестнадесета“ ; ул. „Седемнадесет“ ; ул. „Осемнадесета“ ; ул. „Двадесет и първа“ ; ул. „Двадесет и втора“. Село Българево – ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Седма“ ; ул. „Дванадесета“ ; ул. „Деветнадесета“ ; ул. „Двадесет и осма“ ; ул. „Тридесета“ ; ул. „Тридесет и четвърта“ ; ул. „Тридесет и пета“ ; ул. „Тридесет и шеста“. Град Каварна – ул. „Александър Стамболийски“ – 35; ул. „Бузлуджа“ – 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12; ул. „Васил Левски“ – 12, 14; ул. „Еренос“ – 1, 3, 5, 7; ул. „М. СТ. Лозя“ ; ул. „Оборище“ – 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28; ул. „Сава Ганчев“ – 28; ул. „Шипка“ – 9, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

В периода 12.06.2023 - 16.06.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Село Соколово – ул. „Арда“; ул. „Витоша“; ул. „Дунав“; ул. „Камчия“; ул. „Кирил и Методий“; ул. „Комсомолска“; ул. „М. Петров“; ул. „Места“; ул. „Мургаш“; ул. „Осъм“; ул. „Ропотамо“; ул. „Средна гора“; ул. „Стара планина“; ул. „Струма“; ул. „Теменуга“; ул. „Тунджа" ; ул. „Янтра“. Село Рогачево – ул. „Батовска“, ул. „Вили“, ул. „Горска поляна“, ул. „Детелина“, ул. „Димят“, ул. „Екостар“, ул. „Здравец“, ул. „Кокиче“, ул. „Латинка“, ул. „Липа“, ул. „Лозарска“, ул. „МИР“, ул. „Овощарска“, ул. „Панорама“, ул. „Пролет“, ул. „Синчец“, ул. „Спортист“, ул. „Устрем“, ул. „Черно море“. Град Балчик – ж. к „Балик“ бл. 9, бл. 11, бл. 13, бл. 14, бл. 15, бл. 19, бл. 34, бл. 35; ул. „Борис Янев“ – 1, 2, 14, 19; ул. „Георги Бенковски “ – 56; ул. „Д – р Желязко Бончев“ – 3, 4, 5, 7, 18; ул. „Д–р Иван Пенаков“ – 7; ул. „Христо Ботев“ - 19. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

В периода 12.06.2023 - 16.06.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Село Василево – ул. „Първа“; ул. „Втора“; ул. „Трета"; ул. „Четвърта“; ул. „Седма“; ул. „Дванадесета“; ул. „Тринадесета“; ул. „Седемнадесета“; ул. „Деветнадесета“; ул. „Двадесет и трета“. Село Дъбовик – ул. „Първа“; ул. „Девета“. Село Люляково – ул. „Първа“; ул. „Втора& ldquo;; ул. „Шеста“; ул. „Седма“; ул. „Осма“; ул. „Девета“; ул. „Десета“; ул. „Единадесета“; ул. „Шестнадесета“. Село Преселенци – ул. „Първа“; ул. „Втора“; ул. „Четвърта“; ул. „Осма“; ул. „Девета“. Село Равнец – ул. „Пета“; ул. „Петнадесета“; ул. „Шестнадесета“. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

В периода 12.06.2023 - 16.06.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Гр. Добрич – бул. „25 септември“ – бл. 23 вх. Г, Д, Е; бл. 25 вх. Ж, З; ул. „Абрит“ – 3, 4, 5, 6, 7; ул. „Агликина поляна“ – 17; ул. „Адриана Будевска“ – 4, 8; ж. к „Балик“ – бл. 35 вх. А; бл. 36 вх. А; бл. 37 вх. А, Б; бл. 39 вх. Б; бл. 42 вх. Б; бл. 66 вх. А, Б; ул. „Брацигово“ – 15, 18, 21, 23, 25, 27, 35; ул. „Васил Левски“ – 1, 2, 4, 7; ул. &bdqu o;Витоша“ – 1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 18; ул. „Гвардейска“ – 8, 9; ул. „Генерал Колев“ – 19, 39, 43, 45, 76, 78, 80, 82, 92; ул. „Георги Измирлиев“ – 2; ул. „Георги Кирков“ – 14, 20, 22, 26, 28, 33, 34, 36, 70, 72, 88, 92; ул. „Даскал Д. Попов“ – 1, 3, 5, 7, 15; бул. „Добричка епопея“ – 4, 6; ул. „Екзарх Антим“ – 1, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 17, 21, 23, 25, 27; ул. „Екзарх Йосиф I“ – 5, 8, 9; ул. „Иван Вазов“ – 24, 26, 28, 30, 32; ул. „Йордан Йовков“ – 1, 4, 8, 17; ул. „Капитан Димитър Списаревски“ – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 13; ул. „Кирил и Методий“ – 48; ул. „Майор Веки лски“ – 6; ул. „Малка Кайнарджа“ – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14; ул. „Марин Дринов“ – 1, 3, 5; ул. „Независимост“ – 2, 8, 10, 16; ул. „Панайот Хитов“ – 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 56; ул. „Тодор Каблешков“ – 17; ул. „Хаджи Димитър“ – 9, 12, 13; ул. „Христо Смирненски“ – 1, 2, 5, 9; ул. „Цар Петър“ – бл. 2 вх. А, Б, В, Г, Д; ул. „Цар Самуил“ – 10; ул. „Черноризец Храбър“ - 1. Село Божурово – ул. „Първа“; ул. „Втора“; ул. „Трета“; ул. „Четвърта“; ул. „Пета“; ул. „Шеста“; ул. „Седма“; ул. „Осма“; ул. „Девета“; ул. „Десета“; ул. „Единадесета“; ул. „Дванадесета“; ул. „Тринадесета“; ул. „Петнадесета“; ул. „Шестнадесета“; ул.„Седемнадесета“. Село Дончево - – ул. „Първа“; ул. „Втора“; ул. „Трета“; ул. „Четвърта“; ул. „Пета“; ул. „Шеста“; ул. „Седма“; ул. „Осма“; ул. „Девета“; ул. „Десета“; ул. „Единадесета“; ул. „Дванадесета“. Село Овчарово - ул. „Първа“; ул. „Втора“; ул. „Трета“; ул. „Четвърта“; ул. „Пета“; ул . „Шеста“; ул. „Седма“; ул. „Осма“; ул. „Девета“; ул. „Десета“; ул. „Единадесета“; ул. „Дванадесета“; ул. „Тринадесета“; ул. „Четиринадесета“; ул. „Петнадесета“; ул. „Шестнадесета“; ул. „Седемнадесета“; ул. „Деветнадесет“. Село Победа - – ул. „Първа“; ул. „Втора“; ул. „Трета“; ул. „Четвърта“; ул. „Пета“; ул. „Шеста“; ул. „Седма“; ул. „Осма“; ул. „Девета“; ул. „Десета“; ул. „Единадесета“; ул. „Дванадесета“; ул. „Тринаде сета“; ул. „Четиринадесета“; ул. „Петнадесета“; ул. „Шестнадесета“; ул. „Седемнадесета“; ул. „Осемнадесета“; ул. „Деветнадесета“; ул. „Двадесета“; ул. „Двадесет и първа“; ул. „Двадесет и трета“; ул. „Двадесет и четвърта“; ул. „Двадесет и пета“; ул. „Двадесет и шеста“; ул. „Двадесет и осма“; ул. „Тридесет и първа“ Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 12.06.2023 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: ж. к. „Балик“ бл. 17, вх. А, Б, В, Г, Д и Е, гаражи до бл. 19, ул. „Христо Ботев“ 50, „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ“ ЕООД, ЕТ „АХК – АТАНАС ХРИСТОВ“, „МОТОРИЕС“ ЕООД, ЕТ „ДИММАКС – Д. ЙОРДАНОВ“ до бл. 19, „ДЕМИ“ АД на ул. „Христо Ботев“.