Общинските съветници одобриха усвояването на авансово теглене за ремонта на центъра след двучасови дебати

Общинските съветници одобриха усвояването на авансово теглене за ремонта на центъра след двучасови дебати
Нивелин Радичков: Уважаеми дами и господа общински съветници, имената ви ще останат със златни букви в историята на град Добрич!

След разгорещени дебати, продължили повече от два часа, общинските съветници на Добрич одобриха разплащането на средства от дългосрочен дълг за реализацията на инвестиционен проект „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“, в размер на 3 399 000 лв. 


В изложението си при представянето на докладната кметът на Община Добрич Йордан Йорданов съобщи, че на 29 май 2023 г. е било издадено с разрешение за строеж. В 14-дневен срок предстои да се извърши проверка от РДНСК и съответно влизането му в сила, допълни зам.-кметът по строителни дейности инж. Пенчо Керванов. Проектът е съгласуван и прецизиран, съгласно всички изисквания на ЗУТ. 


Арх. Емилия Добрева от БСП призова общинските съветници да бързат разумно и изрази своите аргументи. Според нея кредитът се иска на базата на идеен проект, като предстоят тепърва оферти от трите фирми, участващи в рамковото споразумение, както и допълнителни процедури, които ще отнемат поне месец и половина. Затова тя предложи да бъде отложено вземането на решение за усвояването на първите 30% от кредита за ремонта на центъра. Йордан Йорданов оспори твърдението й и заяви, че те не търгуват идеен проект, а технически проект с реално КСС. Той отново припомни, че центърът е в аварийно състояние и ремонтът му действително трябва да започне колкото се може по-скоро, с оглед използването и на подходящото за строителни дейности време. 


Общинските съветници отхвърлиха предложението на Велислав Даскалов строителните дейности да започнат след 1 октомври 2023 г. Надежда Петкова от ГЕРБ изрази надеждата си, че кметският екип е направил своите изводи и е отчел грешките по отношение на центъра, допуснати до този момент. Тя се опита и да внуши в залата на Общинския съвет, че предвидената дебелина на паветата в новия проект за центъра са със същата дебелина като настоящата. 


Един от авторите на спечелилия проект арх. Светослава Коларова реагира и обясни, че това категорично не кореспондира с реалността.След предложение от Павел Павлов дебатите в залата след повече от два часа бяха прекъснати и се премина към гласуване на докладната. При гласували 38 съветници, 23-ма бяха „за“, 7 „против“ и 8 „въздържал се“, с което докладната беше приета.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+