Ловно-рибарско сдружение - Добрич: Разселени са 160 зайци и 1385 птици, скоро се очакват резултати

Ловно-рибарско сдружение - Добрич: Разселени са 160 зайци и 1385 птици, скоро се очакват резултати
iStock
От сдружение "Ловно-рибарско дружество-Добрич" се подготвят за нов сезон, както и отчитат дейността си

В сдружение "ЛРД - Добрич" членуват 959 членове, обединени в 33 ловно-рибарски дружини. Заедно те стопанисват 36 ловно-стопански района с обща площ 119 249 хектара на територията на община Добричка. 


През септември 2022 година е открит собствен ловен дом в местността Кобаклъка и е осъвременен ловно-стрелковият комплекс.  Изградена е зона за нарезно оръжие, където преминава и практическата подготовка на 100 души в курса за нови ловци и на 15 в курса за подборен лов.


Ловците и риболовците не осигуряват своята прехрана и оцеляване чрез дейността си. Напротив - от 2015 година те са забранили ловуването на заек. А през изминалата година са разселили 160 зайци и процесът продължава, като скоро се очакват резултатите от него. Разселени са и 1385 птици, от които 845 фазани и 540 яребици. 


Членовете на дружеството се грижат за дивеча през цялата година. Правят хранилки и особено през зимните месеци, когато животните трудно си намират храна, ги подхранват, за да оцелеят. За отчетния период са направени 84 хранилки за елени и сърни, 30 за диви свине и 300 за фазани и яребици.


Сдружението закупува и разпределя по дружествата ежегодно царевица, люцерна и каменна сол. Дружините допълнително осигуряват, съобразно своите възможности, храна за дивеча в своите ловно-стопански полета.


Всяка дружина набира нови членове, създава и обогатява своята клубна база. Със свои ловни бази в периода през последната се сдобиват в Житница и Славеево, а в Овчарово текат довършителни работи по базата, подпомогнати от Сдружението и община Добричка. В Житница с доброволния труд на ловците е изграден и водоем за осигуряване на вода за животните, особено в горещите летни месеци.


Извършването на таксация всяка година позволява на ловците да следят популацията на животните и да се намесват в случаите, когато даден вид е заплашен от изчезване, вследствие на прекомерното увеличаване броя на неговия естествен враг – чакал, лисица и други. Съвместно с редица институции, ловците от Сдружението, макар и с различен успех, водят ежедневна борба срещу бракониерството.


  ЛРД
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+