До 15 март предприятията, засегнати от войната в Украйна, кандидатстват по ПРСР

До 15 март предприятията, засегнати от войната в Украйна, кандидатстват по ПРСР
ДФ "Земеделие"
В 17.30 ч. на 15 март изтича срокът, в който се приемат заявления за финансова подкрепа по подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони.

По подмярката е определен бюджет в размер на левовата равностойност на 3 500 000 евро.


Подпомагането  ще се предоставя под формата на еднократна помощ. Тя има за цел да подкрепи преработвателните предприятия за преодоляване на пазарните дисбаланси в дейността им, вследствие на войната в Украйна.


Допустими за подпомагане са микро-, малки и средни преработвателни предприятия, като и групи на производителите, признати от министъра на земеделието. Финансовата помощ се предоставя при условие, че кандидатите са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Те трябва да са осъществявали дейност през 2021 г. и 2022 г., като сумата от разходите за 2022 г. трябва да превишава приходите от дейността им за същата година.


Максималният допустим размер на финансовата помощ за кандидати, които са преработвателни предприятия, е 100 000 лева. При определяне на максималния размер на помощта се отчита и подпомагането, което кандидатът е получил по линия на други финансови инструменти от националното и европейско подпомагане, отпуснати за преодоляване на последиците от руското нашествие в Украйна.


 


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+