Всяка десета жена на възраст 18 - 74 г. у нас е била жертва на домашно насилие

Всяка десета жена на възраст 18 - 74 г. у нас е била жертва на домашно насилие
В отговор на все по-нарастващата необходимост от статистически данни за разпространението на насилието над жени Националният статистически институт се включи в работата по проект, иницииран от Европейската комисия, за провеждане на изследване и осигуряване на такава информация.

Насилието над жени най-често се свързва с физическото или сексуално такова.  Близо 12 на сто от жените на възраст 18 - 74 г. са преживели поне един от двата вида насилие някога през живота си като възрастни, без значение кой е извършителят и каква е връзката им с него/ нея. Физическото насилие, включително заплахи за такова, е по-разпространено (8.5%) в сравнение със сексуалното (3.4%). Младите жени по-често споделят за своите нежелани преживявания. С нарастване на възрастта относителният дял на жените, преживели физическо или сексуално насилие, независимо от извършителя, намалява.


Един от най-честите извършители на насилие над жени е техният интимен партньор.Данните от изследването показват, че 20.5% от жените на възраст 18 - 74 г. в страната, които в момента имат или някога са имали партньор, са преживели един или повече случаи на насилие от интимен партньор. Младите жени, на  възраст между 18 и 29 години,  са изложени на най-голям риск от насилие от интимен партньор в сравнение с жените от други възрастови групи. Всяка трета жена на възраст 18 - 29 г. е била насилвана от настоящ или бивш партньор. Най-разпространено е психическото насилие от страна на интимния партньор.


Данните от изследването показват, че 12.2% от жените на възраст 18 - 74 години в страната са преживели сексуален тормоз на работното място от мъж през целия си професионален живот.


28% от жените на възраст от 18 до 74г. в детството си преживяли физическо или емоционално насилие от един от двамата родители. Емоционално насилие се причинява по-често от бащата (26.1%) от колкото от майката (23%).


Изследването е проведено в периода ноември 2021 - февруари 2022 г. сред жени на възраст 17 - 84 години. Излъчена е представителна за страната извадка от 8 240 обикновени домакинства, в които има поне една жена на възраст 18 - 74 години.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+