Малко над 14% увеличение на средната заплата в област Добрич за третото тримесечие на тази година

Малко над 14% увеличение на средната заплата в област Добрич за третото тримесечие на тази година
Област Добрич се нарежда на 14-то място по нива на средна заплата в страната. На челните позиции са областите София, Враца и Стара Загора.

Данните на отдел „Статистически изследвания“ – Добрич показват, че през третото тримесечие на 2022 г. средната месечна заплата за областта e 1 359 лв. при 1 743 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 565 лв., а в частния - 1 283 лева. 


През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 14.7% в сравнение със същия период на 2021 година.


Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 390 лв., София - 1 618 лв., Враца - 1 614 лв. и


Стара Загора - 1 580 лева.


 


Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2022 г. в област Добрич са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:


„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 4 405 лв.;


„Финансови и застрахователни дейности“ – 2 049 лв.;


„Държавно управление” - 1 893 лв.;


„Образование” - 1 716 лв..


„Селско, горско и рибно стопанство” - 1 711 лева. 


 


Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:


„Административни и спомагателни дейности” - 883 лв.;


„Операции с недвижими имоти“ – 967 лв.;


„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 973 лв.;


„Строителство“ – 988 лв.;


„Транспорт, складиране и пощи” – 1 003 лева;


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+