11 души са загинали при тежки катастрофи в област Добрич през 2022 година

11 души са загинали при тежки катастрофи в област Добрич през 2022 година
Жулиян Минев посочва, че основните причини за високото ниво на пътен травматизъм са превишената скорост и отнемането на предимство

През третата седмица на ноември месец традиционно паметта на загиналите по пътищата беше почетена със заупокойна панихида. Панихидата бе отслужена от свещеник Емануил Ериза пред паметника на загиналите в пътнотранспортни произшествия в двора на храм "Св. Троица". Представители на институции и граждани отдадоха почит на жертвите на катастрофи. 


В Световния ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия, началникът на сектор „Пътна полиция“ към МВР - Добрич Жулиян Минев посочва факторите, които усилват рисковете за ПТП: 


Колко са тежките катастрофи, случили се в област Добрич през 2022 година? 


От началото на 2022 г. до момента на територията на Област Добрич са настъпили 111 тежки ПТП, при които са загинали 11 и са ранени 143 участници в движението. В сравнение със същия период на 2021 г. се наблюдава увеличение на броя на тежките ПТП с 12, увеличение на броя на загиналите с 1 и на ранените с 10.


Кои са главните фактори и предпоставки за възникването на ПТП?


Основната причина за настъпване на тежките ПТП е движението с превишена и несъобразена скорост, което е една от основните причини за високо ниво на пътен травматизъм. На следващо място е отнемането на предимство, неспазване на знаци и сигнали, както и неправилно изпреварване и навлизане в лентата за насрещно движение


Друг фактор с високо участие в аварийността по пътната и улична мрежа е неспазването на предимство на пешеходци от водачите на МПС, както и нарушения извършвани от самите пешеходци. Това се дължи преди всичко на голямата конфликтност между автомобилното и пешеходно движение, особено в градовете в областта, на пропуски и недостатъци в организацията на движение и необезопасяване на най – рисковите участъци и кръстовища в населените места, както и на ниското ниво на транспортна култура и дисциплина на самите пешеходци. Липсата на дисциплина от страна на пешеходците и недостатъчното обезопасяване на уличната и пътна мрежа, както и ниското ниво на квалификация на водачите, и нетолерантното и агресивно поведение, продължават да задържат високо ниво на пътнотранспортния травматизъм през настоящата година. Извън населените места в резултат на по – високите скорости на движение, се запазва високо ниво на пътнотранспортния травматизъм. Висока е конфликтността на общинската пътна инфраструктура. Основно проблемите са липса на решения за равномерност на транспортните потоци, висока степен на конфликтност между автомобилно, велосипедно и пешеходно движение. В населените места липсват условия за безопасно участие в движението на пешеходците и велосипедистите.


Кои са опасните участъци, на които шофьорите трябва да обръщат внимание в област Добрич?


Водачите на МПС при движението си в населените места трябва да бъдат особено внимателни при преминаването в районите на училища и детски градини, спирки на обществения градски транспорт и сигнализирани пешеходни пътеки. Извън населените места водачите следва да бъдат особено внимателни при движение в зоните на хоризонтални и вертикални криви.


Върху кои неща да насочат вниманието си шофьорите през зимния сезон?

 

По много пътища липсва хоризонтална маркировка, заличена през зимата. Това влошава значително ориентацията при шофиране на фарове, най-вече при мокра настилка. За да не напуснат платното и предотвратят блъскане на неправилно движещ се пешеходец в тъмни дрехи или удар в препятствие на платното, в такива условия водачите следва да се движат предпазливо със скорост, която да им позволи спиране в зоната на видимостта. При движение в колона да не праветят излишни опити за изпреварване, тъй като те няма да осигурят съществено придвижване напред.

Далеч по-безопасно е да се поддържа скоростта на колоната, движейки се на подходяща дистанция. При движение по-дълго време зад бавни товарни автомобили и интензивно насрещно движение да не губят търпение и да не изпреварват, докато не възникне необходимата благоприятна ситуация с добра видимост напред. При движение по хлъзгави настилки водачите да увеличат двойно дистанцията от автомобила пред тях, за да избегнат сблъсък, в случай че водачът му рязко задейства спирачките. И не на последно място - да подготвят автомобилите си за движение при зимни условия. Да ги оборудват с подходящи гуми за сняг, да проверят техническата изправност на спирачките, средствата за сигнализация и светлините, да осигурят необходимото техническо оборудване (обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка. Препоръчително е да имат буксирно въже и вериги за сняг).


По отношение на младите водачи, ако не са шофирали през зимата, да се информират за спецификата на управление при аквапланинг, поледица, снеговалеж и влошени метеорологични условия.


Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия се отбелязва всяка трета неделя на месец ноември. Решението е взето с резолюция от Генералната асамблея на Организацията на обединените нации на 26-ти октомври 2005 г. В този ден светът почита паметта на всички хора, които са загубили живота си в пътни катастрофи.


През 2022 г. на 20-ти ноември ние отново ще си спомним нелепите инциденти, в които деца, майки и бащи са останали без най - близките си, както и за всички други участници в движението по пътищата, които продължават да лекуват травмите си в следствие на произшествия на пътя. През последните години почти във всеки дом има поне едно превозно средство, което активно се използва в движението по пътищата, а всеки един от нас в ежедневието си е водач, пешеходец или пътник. Настъпването на тежки пътнотранспортни инциденти е вследствие на това, че някой е подценил ситуацията, не се е съобразил с поставена сигнализация или е пренебрегнал основни правила. Това е повод за пореден път да се обърнем към себе си и да си дадем сметка доколко сме отговорни като участници в движението по пътищата, каква е културата ни на поведение и какви са уменията ни за реакция в критични ситуации. Това е повод да приемем, че усилията за опазване на човешкото здраве и живот от случаи на пътнотранспортни катастрофи са отговорност не само на институциите, а и на семейството и всички граждани. Нека участниците в движението по пътищата, каквито сме всички ние, се чувстват сигурни и нека се връщат у дома живи и здрави.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+