Не изхвърляйте битови отпадъци до контейнерите за смет

Община град Добрич се обръща с апел към гражданите, да не се изхвърлят битови отпадъци до контейнерите за смет.

Не изхвърляйте битови отпадъци до контейнерите за смет

Припомняме, че от 01.08.2022 г. има възможност безплатно да се предават отпадъците на площадката за разделно събиране на отпадъци от домакинствата. Тя се намира в ж.к. „Балик-Йовково – юг“ на ул. „Христо Ботев“ №68 /след обръщалото в ж.к. „Балик“/ и е с работно време от понеделник до петък, от 9:00 до 18:00 ч.