Свободни работни места в Добрич на 26 септември

Свободни работни места в Добрич на 26 септември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Счетоводител, образование - Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)1


Ръководител, компютърен кабинет, образование - Висше / Информатика и компютърни науки1


Уредник, музей, образование - Висше / История и археология (БЕЛ и история),Висше / Филология,Висше / Филология (Българска филология)1


Санитар, образование - Начално,Средно,Основно1


Производител, обувки (ръчно), образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно5


Работник, строителството, образование - Основно,Средно2


Общ работник, строителство на сгради, образование - Основно,Средно3


Работник, животновъд, образование - Основно,Средно1


Машинен оператор, шиене на обувки, образование - Основно,Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи5


Обслужващ, магазин, образование - Средно2


Работник, кухня, образование - Средно1


Продавач-консултант, образование - Средно3


Продавач-консултант, образование - Средно1


Фондохранител, музей/художествена галерия, образование - Средно1


Охранител, образование - Средно1


Продавач-консултант, образование - Средно1


Обслужващ, магазин, образование - Средно1


Птицевъд, образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство2


Огняр, образование - Средно / Други неопределени специалности (Правоспособност за огняр, обслужване на инсталации на природен газ)1


Електротехник, промишлено предприятие, образование - Средно / Електротехника и енергетика (електротехник),Основно,Средно1


Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия1


Заварчик, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно2


Монтьор, обувки, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно2


Шивач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно1


Шивач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно5


Гладач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно1


Шивач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно1


Машинен оператор, шиене на облекла, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно,Основно5


Продавач-консултант, образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Основно2


Машинен оператор, обувно производство, образование - Средно,Основно2


Животновъд, образование - Средно,Основно1


Бояджия, промишлени изделия, образование - Средно,Основно1


Общ работник, образование - Средно,Основно1


Продавач-консултант, образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно2


Филиал Балчик


Ръководител/Директор/Началник  управление, образование - Висше (Минимална степен за заемане на длъжността степен Бакалавър в сферата на социалните услуги)2


Арт терапевт, образование - Висше / Изобразително изкуство (Приложни изкуства)1


Психолог, образование - Висше / Психология1


Социален работник, образование - Висше / Социални дейности2


Чистач/ Хигиенист, образование - Основно1


Помощник кухня, заведение за бързо хранене, образование - Основно,Средно1


Контрольор, автомобилен транспорт, образование - Средно1


Социален асистент, образование - Средно6


Трудотерапевт, образование - Средно1


Филиал Добричка


Зареждач, материали и полуфабрикати, образование - Без образование,Основно,Начално4


Животновъд, образование - Начално,Основно1


Общ работник, образование - Основно,Начално1


Водач, селскостопански машини, образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно,Средно1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+