Започва изграждането на водопровода за с.Стожер

Започва изграждането на водопровода за с.Стожер
В 11.00 ч. на 21 септември ще бъде даден официалният старт на строителните дейности за изграждането на захранващия водопровод на село Стожер от магистралния водопровод Батово-Добрич през село Соколник. Очакванията са с новото съоръжение да бъдат решени дългогодишните проблеми с безводието в село Стожер.

В резултат на активната позиция на Община Добричка и последователните усилия на кмета Соня Георгиева в търсене на съдействие от държавните институции за трайно решение на кризата с водоснабдяването в село Стожер, на 5 ноември 2021 г. с Постановление №376 на Министерския съвет на Република България бе одобрен трансфер за целеви средства за изграждането на захранващ водопровод на село Стожер от магистралния водопровод Батово-Добрич през село Соколник в размер на 1 300 000 лева. С решение №593 от 22.12.2021г. обектът бе включен в Капиталовия списък.


Още през 2017 г. Община Добричка обезпечава финансирането на инвестиционния проект за обекта в размер на 9000 лв.


През 2022 г. е осигурено съфинансиране от общинския бюджет на стойност 48 385 лв. за дейностите на строителния надзор, обезщетенията за учредяване на сервитут, компенсации за залесяване.


На 2 август 2022 г. е подписан договорът с изпълнителя „Инжстройинженеринг“ЕООД - гр.Варна, на стойност 1 273 608 лв. с вкл. ДДС. Срокът за изпълнение на строително-монтажните дейности е 119 календарни дни. Строителният надзор на обекта ще се упражнява от „Булстройнадзор“ЕООД-гр.Добрич, след сключен договор на 16 март 2022 г. 


Предвижда се новото водно съоръжение да се изгради в два участъка: до с.Соколник и от с.Соколник до с.Стожер.


В първия участък - от магистралния водопровод до с.Соколник, водопроводът ще бъде с дължина 2 273.20 метра и ще преминава през земеделска територия – селскостопански пътища и два имота с НТП нива. 


В село Соколник ще се изградят водомерна шахта и бункерна помпена станция, която ще се оборудва с две помпи - работна и резервна. Ще бъде изградено и външно кабелно ел.захранване (кабелна линия НН) с дължина 124 метра.


Във втория участък - от бункерна помпена станция в с.Соколник до кулата в с.Стожер, ще се изгради напорен водопровод с дължина 6 704 м. Водопроводът ще преминава през земеделска територия – селскостопански пътища, пасища. 


В прогнозната стойност на строителните дейности на обекта са включени и непредвидени разходи в размер на 9%.


На първата копка на новия строителен обект в района на водонапорната кула в село Стожер на 21 септември ще присъстват кметът на Община Добричка Соня Георгиева и представители на „Инжстройинженеринг“ЕООД-гр.Варна.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+