ГЕРБ предлага "транзитен депозит" и стриктен контрол за земеделските стоки от Украйна

ГЕРБ предлага "транзитен депозит" и стриктен контрол за земеделските стоки от Украйна
Акцент в платформата на коалицията е да се стимулира производството на чисти и здравословни храни и да се улесни достъпът на гражданите до тях. Пчеларите, животновъдите и производителите на плодове и зеленчуци ще получават годишна целева помощ. Ще се подкрепят малките семейни ферми, а биопродуктите ще станат задължителна част от менютата на детски градини, училища, здравни заведения и социални услуги.

Земеделската продукция от Украйна, която преминава транзитно през България по създадените от ЕС „зелени коридори“, да бъде подлагана на стриктен фитосанитарен и антидъмпингов контрол на границата ни. Това е едно от предложенията за сектор „Земеделие“, записани в предизборната програма на ГЕРБ-СДС. Мярката може да се реализира в кратки срокове, като превозвачите на зърно, плодове и други стоки ще започнат да плащат такса „транзитен депозит“. 


Друго предложение е да се гарантира устойчивост на поземлените отношения. Ще бъде осигурено модерно и ефективно напояване, като за целта ще се ремонтират напоителни канали, помпени станции, водохващания, язовири, обекти за отводняване и т.н. Противоградната защита на страната ще бъде въведена в пълен обем. За предотвратяване на градушките ще се ползват както ракетен, така и самолетен способ. Отделно, ще бъде създаден Национален взаимоспомагателен фонд за покриване на щетите от неблагоприятните климатични събития и за застраховане на рисковете от настъпването им. При драматична промяна в икономическата среда – шоково увеличение на цените на електроенергия, газ и други, земеделските стопани ще бъдат компенсирани. 


Залагат се още инвестиции в иновативни за стопанствата производствени и цифрови технологии, във ВЕИ, в автоматизиране на работните процеси и др. Чрез нова електронна система ще бъде намалена административната тежест за земеделците и ще се осигурят онлайн обучения за внедряване на екологосъобразни практики. Младите стопани пък ще получат допълнителни възможности за финансиране и ще бъдат с приоритет в търговете за наем или аренда на свободни земеделски земи.


 


 


КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+