30 август: Международен ден на безследно изчезналите

30 август: Международен ден на безследно изчезналите
От 2007 г. Европейската комисия резервира номер 116000 като общ номер за гореща телефонна линия за съобщаване за изчезнали деца на цялата територия на EС и призова държавите членки да извършат необходимата подготовка и да го приведат в действие


Днес светът отбелязва Международния ден на безследно изчезналите. Той се провежда по инициатива на роднините на хиляди хора в страните от Латинска Америка, считани за изчезнали по време на въоръжени конфликти и вътрешни безредици, и с посредничеството на Международния комитет на Червения кръст.


Денят се отбелязва от 2011 г. съгласно резолюция A/RES/65/209 от 21 декември 2010 г. на Общото събрание на ООН в подкрепа на Международната конвенция за защита на лицата от насилствено отвличане, одобрена с резолюция 61/177 на Общото събрание на ООН от 20 декември 2006 г. До влизането й в сила на 23 декември 2010 г. конвенцията е подписана от 87 държави и ратифицирана от 21.


В конвенцията насилственото отвличане е квалифицирано като престъпление срещу човечеството, както е регламентирано и правото на жертвите на отвличания да научат за причините, хода на разследването, резултатите от него и за съдбата на безследно изчезналите. 


През 2010 година България за пръв път се включва в отбелязването на Международния ден на безследно изчезналите деца, организиран у нас от Европейската федерация за изчезнали и сексуално насилвани деца.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+