Свободни работни места в Добрич на 11 юли

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 11 юли

ДБТ - ДобричУчител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Математика (Математика и Информатика)1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Математика (Математика)1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Педагогика1

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас, образование - Висше / Педагогика (НУПЧЕ)1

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас, образование - Висше / Педагогика (НУПЧЕ)1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, образование - Висше / Педагогика (Техника и технологии)1

Счетоводител, образование - Висше / Счетоводство и данъчно облагане1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Филология (Английска филология)1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, образование - Висше / Философия1

Общ работник, образование - Основно1

Помощник-готвач, образование - Основно (помощник готвач)5

Общ работник, образование - Основно,Без образование10

Общ работник, промишлеността, образование - Основно,Начално5

Общ работник, образование - Основно,Начално2

Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно,Начално2

Зареждач, материали и полуфабрикати, образование - Основно,Начално,Без образование20

Анкетьор, образование - Основно,Средно5

Камериер/камериерка, образование - Основно,Средно4

Шивач, образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи5

Камериер/камериерка, образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг5

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, образование - Средно1

Пощенски раздавач (пощальон), образование - Средно2

Машинен оператор, хлебни изделия, образование - Средно3

Трудов посредник, образование - Средно1

Продавач-консултант, образование - Средно1

Машинен оператор, запечатване, образование - Средно3

Продавач-консултант, образование - Средно3

Птицевъд, образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство2

Огняр, образование - Средно / Други неопределени специалности (ОГНЯР)1

Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия1

Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно (средно професионално шлосер )1

Шивач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно1

Машинен оператор, шиене на облекла, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно,Основно5

Техник, строителство и архитектура, образование - Средно / Строителство1

Работник, поддръжка на пътища, образование - Средно / Строителство2

Шофьор, автобус, образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно21

Барман, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно1

Помощник-готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно2

Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно5

Камериер/камериерка, хотел, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно8

Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии,Средно (готвач)5

Носач-товарач, стоки, образование - Средно,Основно1

Машинен оператор, производство на пластмаса, образование - Средно,Основно2

Работник, товаро-разтоварна дейност, образование - Средно,Основно1

Образователен медиатор, образование - Средно,Основно,Висше / Педагогика1

Шофьор, автокран, образование - Средно,Професионална квалификация / Транспортни  услуги (шофьор автокран)1

Готвач, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)2

Филиал Балчик

Пазач-портиер, образование - Начално3

Помощник-готвач, образование - Основно2

Гладач, образование - Основно3

Машинен оператор, пералня/перачница, образование - Основно3

Пазач, образование - Средно2

Филиал Добричка

Чистач/ Хигиенист, образование - Основно2