Свободни работни места в Добрич на 11 юли

Свободни работни места в Добрич на 11 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Математика (Математика и Информатика)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Математика (Математика)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Педагогика1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас, образование - Висше / Педагогика (НУПЧЕ)1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас, образование - Висше / Педагогика (НУПЧЕ)1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, образование - Висше / Педагогика (Техника и технологии)1


Счетоводител, образование - Висше / Счетоводство и данъчно облагане1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Филология (Английска филология)1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, образование - Висше / Философия1


Общ работник, образование - Основно1


Помощник-готвач, образование - Основно (помощник готвач)5


Общ работник, образование - Основно,Без образование10


Общ работник, промишлеността, образование - Основно,Начално5


Общ работник, образование - Основно,Начално2


Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно,Начално2


Зареждач, материали и полуфабрикати, образование - Основно,Начално,Без образование20


Анкетьор, образование - Основно,Средно5


Камериер/камериерка, образование - Основно,Средно4


Шивач, образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи5


Камериер/камериерка, образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг5


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, образование - Средно1


Пощенски раздавач (пощальон), образование - Средно2


Машинен оператор, хлебни изделия, образование - Средно3


Трудов посредник, образование - Средно1


Продавач-консултант, образование - Средно1


Машинен оператор, запечатване, образование - Средно3


Продавач-консултант, образование - Средно3


Птицевъд, образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство2


Огняр, образование - Средно / Други неопределени специалности (ОГНЯР)1


Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия1


Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно (средно професионално шлосер )1


Шивач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно1


Машинен оператор, шиене на облекла, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно,Основно5


Техник, строителство и архитектура, образование - Средно / Строителство1


Работник, поддръжка на пътища, образование - Средно / Строителство2


Шофьор, автобус, образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно21


Барман, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно1


Помощник-готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно2


Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно5


Камериер/камериерка, хотел, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно8


Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии,Средно (готвач)5


Носач-товарач, стоки, образование - Средно,Основно1


Машинен оператор, производство на пластмаса, образование - Средно,Основно2


Работник, товаро-разтоварна дейност, образование - Средно,Основно1


Образователен медиатор, образование - Средно,Основно,Висше / Педагогика1


Шофьор, автокран, образование - Средно,Професионална квалификация / Транспортни  услуги (шофьор автокран)1


Готвач, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)2


Филиал Балчик


Пазач-портиер, образование - Начално3


Помощник-готвач, образование - Основно2


Гладач, образование - Основно3


Машинен оператор, пералня/перачница, образование - Основно3


Пазач, образование - Средно2


Филиал Добричка


Чистач/ Хигиенист, образование - Основно2


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+