Свободни работни места в Добрич на 2 юни

Свободни работни места в Добрич на 2 юни
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Лекар, образование - Висше / Медицина          6


Медицинска сестра, образование - Висше / Медицина (медицинска сестра)          2


Рентгенов лаборант, образование - Висше / Медицина,Висше          1


Учител, детска градина, образование - Висше / Педагогика          2


Психолог, образование - Висше / Психология          1


Социален работник, образование - Висше / Социални дейности          1


Отговорник, търговска зала, образование - Висше / Туризъм          1


Сметосъбирач, образование - Начално          5


Общ работник, образование - Начално,Основно          1


Мияч, съдове (ръчно), образование - Начално,Основно          2


Общ работник, образование - Начално,Основно          11


Работник, животновъд, образование - Начално,Основно,Средно          5


Камериер/камериерка, образование - Основно          9


Мияч, съдове (ръчно), образование - Основно          1


Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно          10


Мияч, съдове (ръчно), образование - Основно          5


Общ работник, образование - Основно,Без образование          4


Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно,Начално          2


Мияч, съдове (ръчно), образование - Основно,Начално          12


Чистач/ Хигиенист, образование - Основно,Начално          8


Работник, производство на плочи, образование - Основно,Средно          1


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, образование - Основно,Средно          5


Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Средно          1


Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Средно          10


Работник, кухня, образование - Основно,Средно          2


Работник, кухня, образование - Основно,Средно          2


Машинен оператор, агрегат, образование - Основно,Средно          5


Общ работник, строителство на сгради, образование - Основно,Средно          5


Арматурист, образование - Основно,Средно          5


Зидар, сгради (конструкции), образование - Основно,Средно          5


Кофражист, образование - Основно,Средно          5


Готвач, образование - Основно,Средно / Хранителни технологии          3


Шофьор, куриер, образование - Средно          1


Администратор, хотел, образование - Средно          2


Продавач-консултант, образование - Средно          1


Машинен оператор, запечатване, образование - Средно3


Монтажник, изделия от метал, образование - Средно1


Рецепционист, хотел, образование - Средно10


Хост (хостеса), образование - Средно5


Обслужващ работник, промишлено производство, образование - Средно1


Продавач-консултант, образование - Средно1


Продавач-консултант, образование - Средно2


Машинен оператор, хлебни изделия, образование - Средно3


Управител, бар, образование - Средно1


Продавач-консултант, образование - Средно1


Иконом, образование - Средно4


Водач, селскостопански машини, образование - Средно1


Пиколо, образование - Средно15


Машинен оператор, образование - Средно1


Сервитьор, образование - Средно2


Спасител, плаж, образование - Средно1


Пиколо, образование - Средно2


Обслужващ, магазин, образование - Средно2


Сервитьор, образование - Средно5


Рецепционист, хотел, образование - Средно8


Готвач, образование - Средно (Готвач)2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, образование - Средно (шофьор "СЕ" категория)1


Птицевъд, образование - Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник),Средно / Растениевъдство и животновъдство2


Техник, електрически машини и апарати, образование - "Средно / Електротехника и енергетика,Висше / Електротехника, електроника и автоматика"1


Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)1


Шофьор, лекотоварен автомобил, образование - Средно / Транспортни  услуги1


Шофьор, автобус, образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно25


Барман, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно6


Барман, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно1


Барман, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно1


Готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)8


Помощник-готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно2


Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене),Средно5


Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно23


Помощник-готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно2


Работник, кухня, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно2


Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно4


Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно20


Главен готвач, образование - Средно / Хранителни технологии1


Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно1


Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно2


Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно2


Сладкар, образование - Средно / Хранителни технологии (СЛАДКАР)2


Работник, кухня, образование - Средно / Хранителни технологии,Средно1


Работник, кухня, образование - Средно,Начално,Основно1


Опаковач, образование - Средно,Основно4


Камериер/камериерка, образование - Средно,Основно2


Камериер/камериерка, образование - Средно,Основно3


Животновъд, образование - Средно,Основно2


Камериер/камериерка, хотел, образование - Средно,Основно4


Работник, правене на колбаси, образование - Средно,Основно2


Камериер/камериерка, образование - Средно,Основно9


Помощник-готвач, образование - Средно,Основно10


Машинен оператор, производство на пластмаса, образование - Средно,Основно2


Главен камериер/камериерка, хотел, образование - Средно,Основно5


Камериер/камериерка, образование - Средно,Средно5


Оператор, въвеждане на данни, образование - Средно,Средно / Други неопределени специалности1


Домакин, образование - Средно,Средно / Икономически науки1


Администратор, хотел, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг1


Барман, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг10


Готвач, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)2


Барман, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене)15


Сервитьор, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)10


Сервитьор, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)2


Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продукти, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии1


Готвач, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии2


Готвач, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии20


Готвач, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач)2


Филиал Балчик


Камериер/камериерка, образование - Без образование          1


Камериер/камериерка, образование - Основно,Средно          2


Помощник-готвач, образование - Основно,Средно          1


Сервитьор, образование - Средно          3


Администратор, хотел, образование - Средно          1


Главен готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Главен Готвач)          1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+