Свободни работни места в Добрич на 30 май

Свободни работни места в Добрич на 30 май
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Работник в ресторант            11


Работник, кухня           12


Мияч, съдове (ръчно), Без образование,Начално           14


Лекар, образование - Висше / Медицина            6


Медицинска сестра, образование - Висше / Медицина (медицинска сестра)           2


Рентгенов лаборант, образование - Висше / Медицина,Висше          1


Учител, детска градина, образование - Висше / Педагогика          2


Психолог, образование - Висше / Психология            1


Социален работник, образование - Висше / Социални дейности          1


Отговорник, търговска зала, образование - Висше / Туризъм           1


Сметосъбирач, образование - Начално             5


Мияч, съдове (ръчно), образование - Начално,Основно            2


Общ работник, образование - Начално,Основно             11


Работник, животновъд, образование - Начално,Основно,Средно            5


Работник, кухня, образование - Основно              2


Мияч, съдове (ръчно), образование - Основно             1


Камериер/камериерка, образование - Основно                14


Помощник-готвач, образование - Основно              3


Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно              10


Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно               2


Камериер/камериерка, образование - Основно                   17


Сезонен работник, горското стопанство, образование - Основно                 10


Изпълнител, образование - Основно                1


Чистач/ Хигиенист, образование - Основно                  2


Мияч, съдове (ръчно), образование - Основно                        5


Общ работник, образование - Основно,Без образование                    4


Чистач/ Хигиенист, образование - Основно,Начално               8


Мияч, съдове (ръчно), образование - Основно,Начално                    12


Общ работник, промишлеността, образование - Основно,Начално               2


Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно,Начално                  2


Зареждач, материали и полуфабрикати, образование - Основно,Начално,Без образование            2


Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Средно              1


Анкетьор, образование - Основно,Средно             7


Работник, производство на плочи, образование - Основно,Средно             1


Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Средно                    10


Арматурист, образование - Основно,Средно                5


Работник, кухня, образование - Основно,Средно             2


Работник, кухня, образование - Основно,Средно                2


Кофражист, образование - Основно,Средно               5


Общ работник, строителство на сгради, образование - Основно,Средно               5


Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Средно             10


Машинен оператор, агрегат, образование - Основно,Средно           5


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, образование - Основно,Средно            5


Зидар, сгради (конструкции), образование - Основно,Средно          5


Барман, образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно       1


Готвач, образование - Основно,Средно / Хранителни технологии       3


Помощник-сладкар, образование - Основно,Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         2


Управител, ресторант, образование - Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Висше         1


Рецепционист, хотел, образование - Средно          10


Продавач-консултант, образование - Средно            1


Продавач-консултант, образование - Средно            2


Машинен оператор, хлебни изделия, образование - Средно           3


Монтажник, изделия от метал, образование - Средно               1


Продавач-консултант, образование - Средно               1


Машинен оператор, запечатване, образование - Средно                3


Сервитьор, образование - Средно              5


Пиколо, образование - Средно                2


Обслужващ работник, промишлено производство, образование - Средно              1


Шофьор, куриер, образование - Средно        1


Машинен оператор, образование - Средно         1


Управител, бар, образование - Средно            1


Администратор, хотел, образование - Средно            2


Хост (хостеса), образование - Средно              5


Администратор, хотел, образование - Средно              1


Аниматор, образование - Средно            1


Спасител, плаж, образование - Средно                 2


Иконом, образование - Средно              4


Пиколо, образование - Средно                15


Рецепционист, хотел, образование - Средно              10


Отговорник, търговска зала, образование - Средно              5


Готвач, образование - Средно (Готвач)               2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, образование - Средно (шофьор "СЕ" категория)          1


Птицевъд, образование - Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник),Средно / Растениевъдство и животновъдство           2


Техник, електрически машини и апарати, образование - "Средно / Електротехника и енергетика,Висше / Електротехника, електроника и  автоматика"       1


Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)        1


Шофьор, лекотоварен автомобил, образование - Средно / Транспортни  услуги            1


Шофьор, автобус, образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно               25


Отговорник, търговска зала, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           1


Барман, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно         1


Барман, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно             6


Готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)               12


Помощник-готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно           2


Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене),Средно           5


Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно         24


Помощник-готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно          2


Работник, кухня, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно              2


Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно            20


Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно          4


Главен готвач, образование - Средно / Хранителни технологии             1


Главен готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач),Професионален колеж / Хранителни технологии (Готвач)               1


Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно              2


Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно                2


Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно                  1


Сладкар, образование - Средно / Хранителни технологии (СЛАДКАР)             2


Работник, кухня, образование - Средно / Хранителни технологии,Средно               1


Работник, кухня, образование - Средно,Начално,Основно              1


Камериер/камериерка, образование - Средно,Основно              2


Животновъд, образование - Средно,Основно              2


Камериер/камериерка, хотел, образование - Средно,Основно              6


Работник, правене на колбаси, образование - Средно,Основно             2


Камериер/камериерка, образование - Средно,Основно               3


Главен камериер/камериерка, хотел, образование - Средно,Основно               5


Камериер/камериерка, образование - Средно,Основно                 10


Опаковач, образование - Средно,Основно             5


Помощник-готвач, образование - Средно,Основно                10


Камериер/камериерка, образование - Средно,Средно                 5


Оператор, въвеждане на данни, образование - Средно,Средно / Други неопределени специалности          1


Домакин, образование - Средно,Средно / Икономически науки             1


Администратор, хотел, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           1


Барман, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                  10


Готвач, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)            2


Барман, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене)             15


Сервитьор, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Сервитьор)            2


Сервитьор, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)              10


Сервитьор, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)               2


Готвач, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии                  2


Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продукти, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии               1


Готвач, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии              20


Готвач, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач)            2


Филиал Балчик


Готвач            1


Камериер/камериерка, образование - Без образование            1


Работник, озеленяване, образование - Без образование             5


Камериер/камериерка, образование - Основно,Средно               2


Помощник-готвач, образование - Основно,Средно               1


Сервитьор, образование - Средно                3


Администратор, хотел, образование - Средно                1


Готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Производство на кулинарни изделия)                    1


Главен готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Главен Готвач)            1


Филиал Добричка


Камериер/камериерка, образование - Средно,Основно                 14


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+