Свободни работни места в Добрич на 30 май

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 30 май

ДБТ - Добрич


Работник в ресторант            11

Работник, кухня           12

Мияч, съдове (ръчно), Без образование,Начално           14

Лекар, образование - Висше / Медицина            6

Медицинска сестра, образование - Висше / Медицина (медицинска сестра)           2

Рентгенов лаборант, образование - Висше / Медицина,Висше          1

Учител, детска градина, образование - Висше / Педагогика          2

Психолог, образование - Висше / Психология            1

Социален работник, образование - Висше / Социални дейности          1

Отговорник, търговска зала, образование - Висше / Туризъм           1

Сметосъбирач, образование - Начално             5

Мияч, съдове (ръчно), образование - Начално,Основно            2

Общ работник, образование - Начално,Основно             11

Работник, животновъд, образование - Начално,Основно,Средно            5

Работник, кухня, образование - Основно              2

Мияч, съдове (ръчно), образование - Основно             1

Камериер/камериерка, образование - Основно                14

Помощник-готвач, образование - Основно              3

Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно              10

Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно               2

Камериер/камериерка, образование - Основно                   17

Сезонен работник, горското стопанство, образование - Основно                 10

Изпълнител, образование - Основно                1

Чистач/ Хигиенист, образование - Основно                  2

Мияч, съдове (ръчно), образование - Основно                        5

Общ работник, образование - Основно,Без образование                    4

Чистач/ Хигиенист, образование - Основно,Начално               8

Мияч, съдове (ръчно), образование - Основно,Начално                    12

Общ работник, промишлеността, образование - Основно,Начално               2

Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно,Начално                  2

Зареждач, материали и полуфабрикати, образование - Основно,Начално,Без образование            2

Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Средно              1

Анкетьор, образование - Основно,Средно             7

Работник, производство на плочи, образование - Основно,Средно             1

Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Средно                    10

Арматурист, образование - Основно,Средно                5

Работник, кухня, образование - Основно,Средно             2

Работник, кухня, образование - Основно,Средно                2

Кофражист, образование - Основно,Средно               5

Общ работник, строителство на сгради, образование - Основно,Средно               5

Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Средно             10

Машинен оператор, агрегат, образование - Основно,Средно           5

Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, образование - Основно,Средно            5

Зидар, сгради (конструкции), образование - Основно,Средно          5

Барман, образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно       1

Готвач, образование - Основно,Средно / Хранителни технологии       3

Помощник-сладкар, образование - Основно,Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         2

Управител, ресторант, образование - Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Висше         1

Рецепционист, хотел, образование - Средно          10

Продавач-консултант, образование - Средно            1

Продавач-консултант, образование - Средно            2

Машинен оператор, хлебни изделия, образование - Средно           3

Монтажник, изделия от метал, образование - Средно               1

Продавач-консултант, образование - Средно               1

Машинен оператор, запечатване, образование - Средно                3

Сервитьор, образование - Средно              5

Пиколо, образование - Средно                2

Обслужващ работник, промишлено производство, образование - Средно              1

Шофьор, куриер, образование - Средно        1

Машинен оператор, образование - Средно         1

Управител, бар, образование - Средно            1

Администратор, хотел, образование - Средно            2

Хост (хостеса), образование - Средно              5

Администратор, хотел, образование - Средно              1

Аниматор, образование - Средно            1

Спасител, плаж, образование - Средно                 2

Иконом, образование - Средно              4

Пиколо, образование - Средно                15

Рецепционист, хотел, образование - Средно              10

Отговорник, търговска зала, образование - Средно              5

Готвач, образование - Средно (Готвач)               2

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, образование - Средно (шофьор "СЕ" категория)          1

Птицевъд, образование - Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник),Средно / Растениевъдство и животновъдство           2

Техник, електрически машини и апарати, образование - "Средно / Електротехника и енергетика,Висше / Електротехника, електроника и  автоматика"       1

Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)        1

Шофьор, лекотоварен автомобил, образование - Средно / Транспортни  услуги            1

Шофьор, автобус, образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно               25

Отговорник, търговска зала, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           1

Барман, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно         1

Барман, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно             6

Готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)               12

Помощник-готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно           2

Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене),Средно           5

Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно         24

Помощник-готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно          2

Работник, кухня, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно              2

Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно            20

Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно          4

Главен готвач, образование - Средно / Хранителни технологии             1

Главен готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач),Професионален колеж / Хранителни технологии (Готвач)               1

Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно              2

Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно                2

Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно                  1

Сладкар, образование - Средно / Хранителни технологии (СЛАДКАР)             2

Работник, кухня, образование - Средно / Хранителни технологии,Средно               1

Работник, кухня, образование - Средно,Начално,Основно              1

Камериер/камериерка, образование - Средно,Основно              2

Животновъд, образование - Средно,Основно              2

Камериер/камериерка, хотел, образование - Средно,Основно              6

Работник, правене на колбаси, образование - Средно,Основно             2

Камериер/камериерка, образование - Средно,Основно               3

Главен камериер/камериерка, хотел, образование - Средно,Основно               5

Камериер/камериерка, образование - Средно,Основно                 10

Опаковач, образование - Средно,Основно             5

Помощник-готвач, образование - Средно,Основно                10

Камериер/камериерка, образование - Средно,Средно                 5

Оператор, въвеждане на данни, образование - Средно,Средно / Други неопределени специалности          1

Домакин, образование - Средно,Средно / Икономически науки             1

Администратор, хотел, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           1

Барман, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                  10

Готвач, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)            2

Барман, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене)             15

Сервитьор, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Сервитьор)            2

Сервитьор, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)              10

Сервитьор, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)               2

Готвач, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии                  2

Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продукти, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии               1

Готвач, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии              20

Готвач, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач)            2

Филиал Балчик

Готвач            1

Камериер/камериерка, образование - Без образование            1

Работник, озеленяване, образование - Без образование             5

Камериер/камериерка, образование - Основно,Средно               2

Помощник-готвач, образование - Основно,Средно               1

Сервитьор, образование - Средно                3

Администратор, хотел, образование - Средно                1

Готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Производство на кулинарни изделия)                    1

Главен готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Главен Готвач)            1

Филиал Добричка

Камериер/камериерка, образование - Средно,Основно                 14