Свободни работни места в Добрич на 25 май

Свободни работни места в Добрич на 25 май
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Работник, кухня  12


Работник в ресторант  11


Мияч, съдове (ръчно  )Без образование,Начално  14


Лекар,Образование Висше / Медицина 6


Учител, детска градина, Образование Висше / Педагогика 2


Отговорник, търговска зала,Образование Висше / Туризъм 2


Сметосъбирач,Образование Начално 5


Мияч, съдове (ръчно),Образование Начално,Основно 3


Общ работник, Образование Начално,Основно 12


Мияч, съдове (ръчно),Образование Начално,Основно 2


Работник, животновъд,Образование Начално,Основно,Средно 5


Чистач/ Хигиенист,Образование Основно 2


Машинен оператор, миячна машина,Образование Основно 3


Помощник-готвач,Образование Основно 3


Камериер/камериерка,Образование Основно 15


Камериер/камериерка, Образование Основно 17


Машинен оператор, миячна машина,Образование Основно 2


Чистач/ Хигиенист, Образование Основно 2


Работник, кухня,Образование Основно 2


Мияч, съдове (ръчно),Образование Основно 1


Мияч, съдове (ръчно), Образование Основно,Начално 14


Машинен оператор, миячна машина,Образование Основно,Начално 2


Чистач/ Хигиенист,Образование Основно,Начално 8


Работник, почистване на плувни басейни,Образование Основно,Средно 5


Камериер/камериерка, хотел,Образование Основно,Средно 10


Камериер/камериерка, хотел,Образование Основно,Средно 1


Помощник-готвач,Образование Основно,Средно 4


Машинен оператор, агрегат,Образование Основно,Средно 5


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанствоОсновно,Средно 5


Работник, кухня,Образование Основно,Средно 2


Анкетьор,Образование Основно,СредноНемски, Английски, Френски 7


Работник, кухня,Образование Основно,Средно 4


Камериер/камериерка, хотел,Образование Основно,Средно 2


Барман,Образование Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 1


Готвач,Образование Основно,Средно / Хранителни технологии 3


Помощник-сладкар,Образование Основно,Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2


Управител, ресторант,Образование Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Висше 1


Машинен оператор, запечатване,Образование Средно 3


Отговорник, търговска зала,Образование Средно 5


Обслужващ работник, промишлено производство,Образование Средно 1


Управител, бар,Образование Средно 1


Машинен оператор, хлебни изделия,Образование Средно 3


Шофьор, куриер,Образование Средно 1


Машинен оператор,Образование Средно 1


Продавач-консултант,Образование Средно 1


Монтажник, изделия от метал,Образование Средно 1


Продавач-консултант,Образование Средно 2


Готвач,Образование Средно 2


Продавач-консултант,Образование Средно 1


Пиколо,Образование Средно 2


Рецепционист, хотел,Образование Средно Английски 10


Администратор, хотел,Образование Средно Английски 1


Иконом,Образование Средно 4


Спасител, плаж,Образование Средно 2


Хост (хостеса),Образование Средно 5


Администратор, хотел,Образование Средно Английски 2


Барман,Образование Средно 5


Пиколо,Образование Средно 15


Аниматор,Образование СредноРуски, Английски 1


Готвач,Образование Средно (Готвач) 2


Заварчик,Образование Средно (заварчик),Основно (Заварчик) 3


Библиотекар,Образование Средно / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Висше / Обществени комуникации и информационни науки"1


Птицевъд,Обраозвание Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник),Средно / Растениевъдство и животновъдство 2


Техник, електрически машини и апарати, Образование Средно / Електротехника и енергетика,Висше / Електротехника, електроника и автоматика 1


Шлосер,Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор) 1


Шофьор, лекотоварен автомобил,Образование Средно / Транспортни  услуги 1


Шофьор, автобус,Образование Средно / Транспортни  услуги,Средно 25


Отговорник, търговска зала,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1


Барман,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно 1


Готвач,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач) 15


Помощник-готвач,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно 2


Сервитьор,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене),Средно Английски5


Сервитьор,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно 25


Работник, кухня,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 2


Помощник-готвач,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 2


Главен готвач,Образование Средно / Хранителни технологии (Готвач),Професионален колеж / Хранителни технологии (Готвач)1


Готвач,Образование Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно 1


Готвач,Образование Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно 2


Работник, кухня,Образование Средно,Начално,Основно 1


Животновъд,Образование Средно,Основно 2


Главен камериер/камериерка, хотел,Образование Средно, 5


Камериер/камериерка,Образование Средно,Основно 3


Работник, правене на колбаси,Образование Средно,Основно 2


Камериер/камериерка, хотел,Образование Средно,Основно 6


Камериер/камериерка, хотел,Образование Средно,Основно 7


Опаковач,Образование Средно,Основно 5


Кофражист, бетонни отливки,Образование Средно,Основно 3


Помощник-готвач,Образование Средно,Основно 10


Оператор, въвеждане на данни,Образование Средно,Средно / Други неопределени специалности 1


Домакин,Образование Средно,Средно / Икономически науки 1


Администратор, хотел,Образование Средно, / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Английски 1


Готвач,Образование Средно,/ Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 2


Барман,Образование Средно, / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене)Английски 15


Сервитьор,Образование Средно,/ Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Сервитьор) 2


Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продукти,Образование Средно,Средно / Хранителни технологии 1


Готвач,Образование Средно, / Хранителни технологии 2


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+