Свободни работни места в Добрич на 18 май

Свободни работни места в Добрич на 18 май
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Работник в ресторант         15


Работник, кухня         15


Мияч, съдове (ръчно)Без образование,Начално        14


Лекар, образование - Висше / Медицина        6


Медицинска сестра, образование - Висше / Медицина (медицинска сестра)          2


Рентгенов лаборант, образование - Висше / Медицина,Висше         1


Учител, детска градина, образование - Висше / Педагогика       2


Отговорник, търговска зала, образование - Висше / Туризъм     2


Сметосъбирач, образование - Начално      5


Общ работник, образование - Начално,Основно      12


Мияч, съдове (ръчно), образование - Начално,Основно       3


Мияч, съдове (ръчно), образование - Начално,Основно      2


Работник, животновъд, образование - Начално,Основно,Средно       5


Помощник-готвач, образование - Основно3


Чистач/ Хигиенист, образование - Основно2


Чистач/ Хигиенист, образование - Основно2


Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно2


Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно10


Машинен оператор, миячна машина, образование - Основно3


Камериер/камериерка, образование - Основно17


Камериер/камериерка, образование - Основно15


Работник, кухня, образование - Основно2


Мияч, съдове (ръчно), образование - Основно1


Мияч, съдове (ръчно), образование - Основно,Начално15


Чистач/ Хигиенист, образование - Основно,Начално8


Общ работник, промишлеността, образование - Основно,Начално2


Зареждач, материали и полуфабрикати, образование - Основно,Начално,Без образование2


Работник, кухня, образование - Основно,Средно2


Работник, почистване на плувни басейни, образование - Основно,Средно5


Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Средно1


Машинен оператор, агрегат, образование - Основно,Средно5


Работник, кухня, образование - Основно,Средно4


Зидар, сгради (конструкции), образование - Основно,Средно5


Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Средно10


Анкетьор, образование - Основно,СредноНемски, Английски, Френски7


Арматурист, образование - Основно,Средно5


Оператор, производство на акумулатори, образование - Основно,Средно20


Гладач, преса (ръчно), образование - Основно,Средно3


Общ работник, строителство на сгради, образование - Основно,Средно5


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, образование - Основно,Средно5


Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Средно10


Кофражист, образование - Основно,Средно5


Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Средно2


Барман, образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно1


Готвач, образование - Основно,Средно / Хранителни технологии3


Помощник-сладкар, образование - Основно,Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг2


Управител, ресторант, образование - Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Висше1


Шофьор, товарен автомобил, образование - Средно1


Пиколо, образование - Средно15


Барман, образование - Средно5


Управител, бар, образование - Средно1


Отговорник, търговска зала, образование - Средно5


Машинен оператор, запечатване, образование - Средно3


Машинен оператор, образование - Средно1


Продавач-консултант, образование - Средно2


Обслужващ работник, промишлено производство, образование - Средно1


Шофьор, куриер, образование - Средно1


Общ работник, промишлеността, образование - Средно1


Администратор, хотел, образование - СредноАнглийски1


Пиколо, образование - Средно2


Администратор, хотел, образование - СредноАнглийски2


Аниматор, образование - СредноРуски, Английски1


Машинен оператор, хлебни изделия, образование - Средно3


Спасител, плаж, образование - Средно2


Хост (хостеса), образование - Средно5


Иконом, образование - Средно4


Продавач-консултант, образование - Средно1


Рецепционист, хотел, образование - СредноАнглийски10


Книговезец, образование - Средно1


Монтажник, изделия от метал, образование - Средно1


Рецепционист, хотел, образование - СредноАнглийски, Руски10


Готвач, образование - Средно (Готвач)2


Заварчик, образование - Средно (заварчик),Основно (Заварчик)3


Шофьор, лек автомобил до 9 места, образование - Средно (шофьор "С" или "В" категория)1


Библиотекар, образование - "Средно / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Висше / Обществени комуникации и информационни науки"1


Библиотекар, образование - "Средно / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Висше / Обществени комуникации и информационни науки"1


Птицевъд, образование - Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник),Средно / Растениевъдство и животновъдство2


Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)1


Шофьор, лекотоварен автомобил, образование - Средно / Транспортни  услуги1


Отговорник, търговска зала, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг1


Готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)15


Помощник-готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно2


Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене),СредноАнглийски5


Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно25


Работник, кухня, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно2


Сервитьор, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно20


 


Главен готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач),Професионален колеж / Хранителни технологии (Готвач)1


Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно5


Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно2


Готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно1


Помощник-готвач, образование - Средно / Хранителни технологии,Средно5


Камериер/камериерка, образование - Средно,Основно3


Опаковач, образование - Средно,Основно5


Камериер/камериерка, хотел, образование - Средно,Основно7


Кофражист, бетонни отливки, образование - Средно,Основно3


Животновъд, образование - Средно,Основно2


Камериер/камериерка, хотел, образование - Средно,Основно6


Работник, правене на колбаси, образование - Средно,Основно2


Помощник-готвач, образование - Средно,Основно10


Главен камериер/камериерка, хотел, образование - Средно,Основно5


Оператор, въвеждане на данни, образование - Средно,Средно / Други неопределени специалности1


Електротехник, строителен, образование - Средно,Средно / Електротехника и енергетика1


Домакин, образование - Средно,Средно / Икономически науки1


Барман, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг10


Администратор, хотел, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетерингАнглийски1


Барман, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене)Английски15


Сервитьор, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Сервитьор)2


Готвач, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии20


Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продукти, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии1


Филиал Балчик


Работник, озеленяване, образование - Без образование5


Мияч, съдове (ръчно), образование - Начално3


Камериер/камериерка, образование - Основно3


Помощник-готвач, образование - Основно1


Помощник, кухня (без домашен), образование - Основно2


Помощник-готвач, образование - Основно,Средно1


Камериер/камериерка, образование - Основно,Средно2


Готвач, образование - Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)1


Сервитьор, образование - СредноАнглийски3


Готвач, образование - Средно      4


Обслужващ, магазин, образование - Средно        3


Касиер, образование - Средно       8


Администратор, хотел, образование - Средно       1


Главен готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Главен Готвач)  1


Филиал Добричка


Работник, животновъд, образование - Основно,Начално      2


Камериер/камериерка, образование - Средно,Основно       14


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+