Въвежда се режим на работа на уличното осветление в община Добричка

Въвежда се режим на работа на уличното осветление в община Добричка
Причината е двойното увеличение на цените на електроенергията за небитови потребители.

Като един от основните проблеми през 2022 година Георгиева посочи главоломно растящите цени на електроенергията, които засягат и община Добричка. Това налага спешното предприемане на мерки за решаване на проблема по няколко направления – улично осветление, училища, детски градини, социални заведения, 


Платените суми за улично осветление от 1.07. до 31. 12. 2021 са в размер на 234 417 лева,  като за периода 1.07. – 31.12. 2020 година, платените суми са 111 007 лева. Увеличението е с над 100%. 


Заплатените разходи за електроенергия на училищата за второто шестмесечие на 2021 година са в размер на 13 472 лева, за същия период през 2020 година са в размер на  6 311 лева, или 113, 46% увеличение. В детските градини разходите през 2021 година са  31 937 лева, като през 2020 са били 18 311 лева.  В социалните заведения разходите са 47 220 лева, за 2020 - 21 503 лева, 119,59% увеличение.  Административните сгради – разходите през измината година са 63 950 лева, като за 2020 са били 30 153, 112,08% увеличение. 


Общо за общината платените разходи от 1.07 до 31.12. 2021 година са  398 998 лева, през 2020 година те са били 187 288 лева. Разходът за ел енергия се е повишил средно със 113%.


Според Соня Георгиева през 2022 година при запазване на досегашната тенденция сметките за ток ще се удвоят. Заради поскъпването на електроенергията за небитовите потребители се налага въвеждането на ограничителни мерки, свързани и с режима на уличното и парковото осветление на територията на община Добричка. 


Със заповед на кмета, считано от 24 януари е определен режим на работа на уличното осветление, в интервала от 23:30 часа до 4 часа то ще бъде изключено. Към днешна дата по утвърден график са пренастроени електронните часовници в икономичен режим в 51 населени места от общо 68 в общината. 


„През 2021 година сме провели две обществени поръчки за доставка на ел енергия, но поради разликата в цените не се стигна до подписване с доставчик на електрическа енергия на свободния пазар. От 1.07.2021 година община Добричка се снабдява с електрическа енергия от Енерго Про. Цените са определени съгласно методика, приета от КЕВР. Към момента сме в процедура за нова обществена поръчка за избор на доставчик на свободния пазар. Искрено се надявам, че в тази кризисна ситуация, ще срещнем разбиране и финансова подкрепа от държавата” – сподели Соня Георгиева.  


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+