Живко Дачев ще е новият управител на „Жилфонд – инвест” – Добрич

Живко Дачев ще е новият управител на „Жилфонд – инвест” – Добрич
Това стана ясно на днешното редовно заседание на Общинския съвет на Добрич.
Припомняме, че през месец май беше открита процедура и беше открита комисия за провеждане на конкурс за избор на управител на „Жилфонд – инвест” ЕООД в град Добрич.

В обявения срок бяха подадени документи от четирима кандидати – Иван Вътков, Галин Господинов, Сотир Попчев и Живко Дачев. Комисията допусна до втория етап за участие в конкурса последните трима кандидати, които в 20-дневен срок подготвиха и представиха Бизнес-планове за срока на управление на дружеството. 


На 25 октомври комисията проведе събеседване с допуснатите кандидати. След приключване на третия етап комисията класира Живко Дачев на първо място с общ бал 9,60 точки. 


Общинският съвет упълномощава кмета на града, в двумесечен срок от влизане в сила на днешното решение, да сключи договор за възлагане на управлението на „Жилфонд – инвест” с Живко Дачев. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+