„Чудната градина” се разраства

„Чудната градина” се разраства
Общинският съвет даде съгласието си за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от общински поземлен имот в ЖК „Русия 2“ с площ 14 251,00 кв.м на Фондация „Свети Николай Чудотворец“ за срок до 21 юни 2028 година.

Преди три години Фондацията е започнала един от най-големите си проекти, а именно изграждането на социално предприятие, в което да работят младежи с интелектуални затруднения.


На основание на решение на Общинския съвет, общината е сключила договор за учредяване право на безвъзмездно ползване върху част от общински поземлен имот с площ – 3 531,00 кв.м, за срок от 10 (десет) години. През този период социалното предприятие е успяло да осигури работа на 22 души с интелектуални затруднения. Днес на фондацията беше предоставена и останалата част от имота.


Председателят на Фондация „Свети Николай Чудотворец“ Мария Методиева сподели, че ще бъдат засадени декоративни и овощни дръвчета, ще продължи отглеждането на зеленчуци и най-вече ще продължи да се осигурява заетост на лица с интелектуални затруднения. 


По време на заседанието беше получено предложение от Камелия Койчева, „Чудната градина” да се грижи за облагородяването на дадено пространство в град Добрич, като засажда цветя. 


Методиева отговори, че не веднъж цветята на Чудната градина красят дворовете на социалните услуги в града. 


От 33 общински съветници, положително гласуваха 32-ма, един се въздържа. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+