Свободни работни места в Добрич на 7 октомври

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 7 октомври

ДБТ - Добрич


Машинен инженер, Образование - Висше / Машинно инженерство (Инженер)              1  

Медицинска сестра, Образование - Висше / Медицина (Медицински фелдшер/сестра)            1

Директор, детска градина, Образование - Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП)             1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Филология (Английска филология)           1

Химик, Образование - Висше / Химия,Средно / Химия,Висше / Химични технологии           1

Обслужващ, магазин, Образование - Основно               3

Работник, кухня, Образование - Основно    5

Работник, сглобяване на детайли, Образование - Основно                 1

Стругар, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Основно        1

Фрезист, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (фрезист),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (фрезист),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (фрезист),Основно      1

Шлосер, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Основно              1

Разкройчик, метал, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно              1

Монтьор, обувки, Образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно,Основно          2

Изпълнител, Образование - Основно,Средно         1

Общ работник, Образование - Основно,Средно    1

Пакетировач, Образование - Основно,Средно                3

Шлосер, Образование - Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия                 2

Кредитен специалист, банка, Образование - Средно           1

Обслужващ работник, промишлено производство, Образование - Средно       1

Специалист, Образование - Средно            1

Монтажник, дограма, Образование - Средно           2

Администратор, хотел, Образование - Средно   2

Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно          2

Барман, Образование - Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)       2

Заварчик, Образование - Средно (Заварчик),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно (заварчик)          1

Огняр, Образование - Средно (свидетелство за правоспособност за работа с газови съоражения и инсталации)             1

Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           5

Огняр, Образование - Средно (Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и за работа с газови съоръжения.)         1

Животновъд, Образование - Средно (шофьор -кат. В ),Средно / Транспортни  услуги (шофьор -кат. В )            1

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Огняр),Основно (Огняр)       1

Завеждащ, административна служба, Образование - Средно / Икономически науки (Икономист, счетоводител)          1

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)        1

Оператор, преса за метал, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно,Средно            1

Оператор, производство на акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно          10

Леяр, детайли от олово за акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно            2

Монтажник, метални конструкции, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно           1

Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно     6

Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно      6

Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно        1

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно       1

Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно          2

Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Средно / Ветеринарна медицина         2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно                5 

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно                3

Работник, кланица, Образование - Средно,Основно                2

Животновъд, Образование - Средно,Основно             1

Работник, зареждане на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия             10

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач),Основно               2

Касиер, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно    2

Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно            5          

Филиал Балчик

Педагог, Образование - Висше / Педагогика          1

Социален работник, Образование - Висше / Социални дейности (Социални дейности)                       1

Възпитател, Образование - Средно                   5

Социален работник, хора с увреждания и социални услуги, Образование - Средно        1

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини)            1

Работник, товаро-разтоварна дейност, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно            1

Филиал Добричка

Работник, животновъд, Образование - Основно,Начално             1