Свободни работни места в Добрич на 7 октомври

Свободни работни места в Добрич на 7 октомври
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Машинен инженер, Образование - Висше / Машинно инженерство (Инженер)              1  


Медицинска сестра, Образование - Висше / Медицина (Медицински фелдшер/сестра)            1


Директор, детска градина, Образование - Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП)             1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Филология (Английска филология)           1


Химик, Образование - Висше / Химия,Средно / Химия,Висше / Химични технологии           1


Обслужващ, магазин, Образование - Основно               3


Работник, кухня, Образование - Основно    5


Работник, сглобяване на детайли, Образование - Основно                 1


Стругар, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Основно        1


Фрезист, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (фрезист),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (фрезист),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (фрезист),Основно      1


Шлосер, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Основно              1


Разкройчик, метал, Образование - Основно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно              1


Монтьор, обувки, Образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно,Основно          2


Изпълнител, Образование - Основно,Средно         1


Общ работник, Образование - Основно,Средно    1


Пакетировач, Образование - Основно,Средно                3


Шлосер, Образование - Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия                 2


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно           1


Обслужващ работник, промишлено производство, Образование - Средно       1


Специалист, Образование - Средно            1


Монтажник, дограма, Образование - Средно           2


Администратор, хотел, Образование - Средно   2


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно          2


Барман, Образование - Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)       2


Заварчик, Образование - Средно (Заварчик),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно (заварчик)          1


Огняр, Образование - Средно (свидетелство за правоспособност за работа с газови съоражения и инсталации)             1


Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           5


Огняр, Образование - Средно (Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и за работа с газови съоръжения.)         1


Животновъд, Образование - Средно (шофьор -кат. В ),Средно / Транспортни  услуги (шофьор -кат. В )            1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Огняр),Основно (Огняр)       1


Завеждащ, административна служба, Образование - Средно / Икономически науки (Икономист, счетоводител)          1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)        1


Оператор, преса за метал, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно,Средно            1


Оператор, производство на акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно          10


Леяр, детайли от олово за акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно            2


Монтажник, метални конструкции, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно           1


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно     6


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно      6


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно        1


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно       1


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно          2


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Средно / Ветеринарна медицина         2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно                5 


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно                3


Работник, кланица, Образование - Средно,Основно                2


Животновъд, Образование - Средно,Основно             1


Работник, зареждане на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия             10


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач),Основно               2


Касиер, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно    2


Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно            5          


Филиал Балчик


Педагог, Образование - Висше / Педагогика          1


Социален работник, Образование - Висше / Социални дейности (Социални дейности)                       1


Възпитател, Образование - Средно                   5


Социален работник, хора с увреждания и социални услуги, Образование - Средно        1


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини)            1


Работник, товаро-разтоварна дейност, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно            1


Филиал Добричка


Работник, животновъд, Образование - Основно,Начално             1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+