Свободни работни места в Добрич на 10 септември

Свободни работни места в Добрич на 10 септември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап     Висше / Математика (Математика и Физика)            1


Лекар  Висше / Медицина                 6


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази  Висше / Музикално и танцово изкуство (Музикална педагогика)                    1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази  Висше / Педагогика   1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика (НУП) Английски         1


Учител на деца с умствена изостаналост       Висше / Педагогика (Специална педагогика)1


Педагогически съветник        Висше / Педагогика (Учител общообразователен предмет)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап     Висше / Педагогика (Учител по общообразователен предмет- БЕЛ И РУСКИ ЕЗИК)Руски   1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI     Висше / Педагогика (Учител по общообразователен предмет- БЕЛ/Математика)                   1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале  Висше / Педагогика на обучението по ... (Георгафия и икономика, Биология и здравно образование)             1


Учител, практическо обучение          Висше / Педагогика на обучението по ... (Двигатели с вътрешно горене или транспортна техника и технологии и инструктор)                     1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап     Висше / Физически науки (ФИЗИКА И ХИМИЯ)                    1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет   Висше / Филология (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА)          Руски  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап     Висше / Философия   1


ГладачНачално,Основно                   4


Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия           Основно                     1


Работник, кухня         Основно                     3


Работник, сглобяване на детайли       Основно                     1


Работник, сглобяване на детайли       Основно                     5


Работник, животновъд           Основно,Без образование                  1


Санитар          Основно,Начално                   1


Оператор, селскостопански машини  Основно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Фадромист),Средно             1


Пакетировач   Основно,Средно                     3


Машинен оператор, обувно производство     Основно,Средно                     1


Шлосер          Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия         2


Гледач,служебни животни     Средно            1


Продавач-консултантСредно            3


Обслужващ, магазин  Средно            3


Кредитен специалист, банка  Средно            1


Администратор, хотелСредно            2


Образователен медиатор        Средно            1


Чистач/ Хигиенист     Средно            1


Снабдител, доставчикСредно            1


Шофьор, товарен автомобил  Средно            2


Барман     Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона           Средно (Всички документи за международен шофьор без АДР)                   1


Сервитьор      Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  4


Птицевъд        Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство 2


Диспечер, транспортни средства       Средно / Други неопределени специалности             1


Монтажник, хладилни и климатични инсталации     Средно / Електротехника и енергетика 3


Стоковед        Средно / Икономически науки,Висше / Икономика              1


Шлосер          Средно / Машиностроене, металообработване и металургия            1


Монтажник     Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно 1


Монтьор, земеделски машиниСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Основно (Монтьор ССМ),Висше / Машинно инженерство            1


Машинен оператор, шиене на обувкиСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно            6


Крояч, обувни изделия           Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно            6


Крояч, обувни изделия           Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно            2


Машинен оператор, шиене на обувкиСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно            2


ШивачСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно4


Счетоводител, оперативен     Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Икономическо),Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)                  1


Лаборант        Средно / Химия,Висше / Химически науки               1


Камериер/камериерка, хотел  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 4


ГотвачСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно                     2


Технически секретар  Средно,ВисшеАнглийски      1


Офис мениджър         Средно,Висше / Икономика   Английски, Немски    1


Животновъд   Средно,Основно                     1


Работник, правене на колбасиСредно,Основно                     2


Образователен медиатор        Средно,Основно                     1


Заварчик         Средно,Професионална квалификация (Заварчик)                3


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет   Висше / Педагогика (Учтител по руски език)            Руски  1


ШивачОсновно                     4


Образователен медиатор        Средно            1


Машинист, еднокофов багер  Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини)                       1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет   Висше / Педагогика на обучението по ... (Преподавател в начален етап на обучение/математика и информационни технологии)                 1


Образователен медиатор        Основно,Средно         Турски1


                                   


                                   


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+