ДКЦ I ще закупи медицинско оборудване за по-голяма сигурност на медиците в пандемията от COVID-19

ДКЦ I ще закупи медицинско оборудване за по-голяма сигурност на медиците в пандемията от COVID-19
Общинският съвет на Добрич даде съгласие за закупуване на дълготраен материален актив за Диагностично консултативния център – I в Добрич. Става въпрос за медицинско оборудване, което ще подпомогне лечебното заведение в борбата с COVID – 19.

Управителят на “Диагностично консултативен център – I Добрич“ ЕООД град Добрич е направил мотивирано предложение за даване на съгласие от Общински съвет за закупуване до края на 2020 г.  на мини вертикален ламинарен бокс клас – II. Медицинското оборудване осигурява защита на пробите за изследване, околната среда и медицинския персонал в микробиологична лаборатория. 


Ламинарният бокс ще бъде използван при ежедневните изследвания на биологични материали - носни и гърлени секрети, храчки, секрети от устна кухина, бронхиални секрети и др. При обработката на тези материали е възможно отделянето на микроаерозоли, съдържащи инфекциозни агенти /микроби и вируси/, което налага повишаване на сигурността. 


Във връзка с обявената от СЗО пандемия от COVID-19, закупуването му ще даде възможност за предоставяне на по-качествена медицинска услуга и повишаване сигурността на персонала в лечебното заведение.


Общата прогнозна стойност за закупуване на „Мини вертикалният ламинарен бокс клас – II“,  е до  12 300 лв. без включен ДДС;


Управителят на „ДКЦ – I Добрич“ ЕООД декларира, че дружеството е в състояние да осигури финансовите средства за инвестицията.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+