Водата в Добрич вече е годна за питейно-битови нужди

Водата в Добрич вече е годна за питейно-битови нужди
Водата, подавана във водопроводната мрежа на Добрич, вече може да се използва за питейно-битови цели, съобщават от Регионалната здравна инспекция.

Припомняме, че в края на миналия месец мътна вода потече от чешмите на голяма част от града. От РЗИ – Добрич съобщиха, че проблемът е поради замътване на водата на един от сондажите на помпената станция „Приморци”. Бяха взети проби, които показаха, че физико-химичните и микробиологичните показатели не отговарят на здравните изисквания. 


Във връзка с проследяване изпълнението на предписаните мерки за привеждане качеството на водата за питейно-битови цели в зона Добрич и зона Добрич-Запад, на 6 юли е било предприето пробонабиране от 8 пункта при крана на потребителите в зона Добрич, зона Добрич-Запад и ПС Приморци.


Те са анализирани по показателите цвят, мътност и брой колонии (микробно число) при 22ºС. Получените резултати отговарят на здравните норми и водата, подавана във водопроводната мрежа на гр. Добрич може да се използва за питейно-битови цели.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+