Свободни работни места в Добрич на 3 април

Свободни работни места в Добрич на 3 април
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Общ работник              5


Работник, животновъд             2


Лекар, Образование -Висше / Медицина (Магистър по медицина - квалификация "Лекар")             6


Лаборант, Образование -Висше / Химични продукти и  технологии (химик),Висше / Строителство ( строителен инженер / машинен инженер или инженер химик;)             1


Чистач/ Хигиенист, Образование -Основно             1


Общ работник, Образование -Основно             1


Заварчик, Образование -Основно (Заварчик),Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик)             1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование -Основно (шофьор СЕ),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор -кат. СЕ ),Средно (шофьор -кат. СЕ)             5


Машинен оператор, миячна машина, Образование -Основно,Начално             2


Работник, поддръжка на пътища, Образование -Основно,Начално             5


Чистач/ Хигиенист, Образование -Основно,Начално,Средно             2


Работник, поддръжка на пътища, Образование -Основно,Средно             1


Чистач/ Хигиенист, Образование -Основно,Средно             2


Чистач/ Хигиенист, Образование -Основно,Средно             1


Машинен оператор, шиене, Образование -Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи             1


Пиколо, Образование -Средно             2


Машинист спомагателни съоръжения, Образование -Средно ( курс за професионална подготовка.)             1


Масажист, Образование -Средно (масажист ),Професионален колеж / Терапия и рехабилитация,Средно / Здравни грижи ( масажист )             1


Маникюрист, Образование -Средно / Други неопределени специалности (МАНИКЮРИСТ),Средно (МАНИКЮРИСТ)             1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование -Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (водач на ПСМ ),Основно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (водач на ПСМ )             8


Гладач, Образование -Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно             1


Машинен оператор, шиене, Образование -Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно             5


Шивач, обувки, Образование -Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно             3


Машинист, еднокофов багер, Образование -Средно / Строителство (Водач на багер)             1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование -Средно / Транспортни  услуги (Професионална компетентност. Психологическа годност)             5


Шофьор, товарен автомобил, Образование -Средно / Транспортни  услуги (Шофьор на товарен автомобил)             1


Администратор, хотел, Образование -Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг             2


Сервитьор, Образование -Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг             2


Барман, Образование -Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман),Средно             2


Готвач, Образование -Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно             4


Сервитьор, Образование -Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно             3


Камериер/камериерка, хотел, Образование -Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно             3


Главен камериер/камериерка, хотел, Образование -Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно             1


Помощник-готвач, Образование -Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно             3


Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия, Образование -Средно / Хранителни технологии,Средно             2


Анкетьор, Образование -Средно,Висше / Чужди езици и филологии             5


Мияч, превозни средства (ръчно), Образование -Средно,Начално,Основно             2


Общ работник, Образование -Средно,Основно             2


Шивач, обувки, Образование -Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи             1


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование -Средно,Средно / Строителство (Водопроводчик)             1


Филиал Добричка


Камериер/камериерка, Образование -Основно,Начално / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериерка),Средно             6


Оператор, селскостопански машини, Образование -Средно,Основно,Средно / Растениевъдство и животновъдство             6


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+