Свободни работни места в Добрич на 24 февруари

Свободни работни места в Добрич на 24 февруари
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Сладкар        3


Помощник-готвач        4


Работник, животновъд        2


Общ работник, Без образование,Начално,Средно,Основно        2


Главен счетоводител, община/район, Образование - Висше / Икономически науки (Бакалавър - професионално направление на висшето образование " Икономика")        1


Главен инженер, предприятие, Образование - Висше / Инженерство-комбинирани програми (ВиК или машинен инженер)        1


Уредник, музей, Образование - Висше / История и археология        1


Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Компютърни науки (Квалификация "Учител по информатика и информационни технологии" ),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Квалификация "Учител по математика и информатика"),Висше / Математика (Квалификация "Учител по математ        1


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")        6


Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (Квалификация "Детски учител" - Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - ПУПЧЕ, ПУП),Висше / Подготовка на начални учители (Квалификация "Детски учител" - Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - ПУНУП)        1


Старши юрисконсулт, държавен служител, Образование - Висше / Право (Магистър по право  - придобита юридическа правоспособност)        1


Спасител, басейн, Образование - Начално (Свидетелство за воден спасител и заверен талон от БЧК),Основно (Свидетелство за воден спасител и заверен талон от БЧК),Средно (Свидетелство за воден спасител и заверен талон от БЧК)        3        


Перач (ръчно), Образование - Начално,Без образование,Основно,Средно        2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно        1


Общ работник, Образование - Начално,Основно,Средно        1


Готвач, Образование - Начално,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Основно        7


Помощник-готвач, Образование - Начално,Средно / Хранителни технологии,Основно,Без образование        2


Обслужващ, магазин, Образование - Основно        2


Спасител, басейн, Образование - Основно (Воден спасител),Средно (Спасител, басейн)        2


Готвач, Образование - Основно (Готвач),Средно (Готвач),Средно / Хранителни технологии (Готвач)        2


Готвач, Образование - Основно (Готвач),Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно (Готвач)        1


Спасител, басейн, Образование - Основно (Свидетелство за воден спасител и заверен талон от БЧК),Средно (Свидетелство за воден спасител и заверен талон от БЧК)        2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Без образование,Начално,Средно        2


Работник, почистване на плувни басейни, Образование - Основно,Без образование,Средно,Начално        2


Помощник-готвач, Образование - Основно,Начално,Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Пом. готвач)        7


Сервитьор, Образование - Основно,Начално,Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)        5


Машинен оператор, шиене, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        2


Барман, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман),Начално        5


Гладач, преса (ръчно), Образование - Основно,Средно,Без образование,Начално        2


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно,Начално        8


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно,Начално        5


Готвач, Образование - Основно,Средно,Начално,Без образование        5


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        5


Барман, Образование - Основно,Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        1


Касиер, Образование - Средно        1


Помощник-възпитател, Образование - Средно        1


Работник, пастировка, Образование - Средно        7


Оператор, въвеждане на данни, Образование - Средно        1


Хост (хостеса), Образование - Средно        1


Крупие, Образование - Средно        2


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно (Водопроводчик)        1


Главен готвач, Образование - Средно (Гл. готвач),Основно (Гл. готвач)        1


Готвач, Образование - Средно (Готвач),Средно / Хранителни технологии (Готвач)        6


Водач, електрокар, Образование - Средно (Свидетелство за правоспособност за водач на електрокар и мотокар)        2


Работник, поддръжка, Образование - Средно (технически специалности),Средно / Електротехника и енергетика,Основно (технически специалности)        2


Строителен техник, проектно-технически отдел, Образование - Средно / Архитектура и строителство-комбинирани програми (Строителен техник),Висше / Архитектура и строителство-комбинирани програми        1


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Висше / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно        5


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно        15


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор -кат. СЕ ),Средно (шофьор -кат. СЕ ),Основно (шофьор -кат. СЕ )        5


Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно        1


Машинен оператор, шиене, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно        1


Подготвител, горница на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно        1        


Техник, строителство и архитектура, Образование - Средно / Строителство (Строителен техник)        1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно / Транспортни  услуги ( Багерист )        1


Обслужващ, магазин, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно        1


Обслужващ, погребално бюро, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно        1


Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно,Основно        1


Хост (хостеса), Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно,Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        1


Информатор, приемна, Образование - Средно,Висше        5


Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Средно,Начално,Основно        1


Работник, почистване на плувни басейни, Образование - Средно,Начално,Основно        5


Сервитьор, Образование - Средно,Начално,Основно,Без образование        4


Барман, Образование - Средно,Начално,Основно,Без образование        2


Работник, почистване на плувни басейни, Образование - Средно,Начално,Основно,Начално        2


Портиер, Образование - Средно,Основно        2


Портиер, Образование - Средно,Основно        2


Пиколо, Образование - Средно,Основно        1


Разносвач, Образование - Средно,Основно,Без образование        2


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно,Без образование,Начално        5


Разносвач, Образование - Средно,Основно,Начално        1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно,Начално,Без образование        2


Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно,Начално,Без образование        2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        5


Администратор, хотел, Образование - Средно,Професионален колеж        2


Леяр, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия        2


Работник, зареждане на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия        12


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        1


Технолог, облекло, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        1


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Без образование,Начално,Средно        5


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно        10


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно        2


Администратор, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        2


Филиал Балчик


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно        2


Работник, кухня, Образование - Основно        3


Общ работник, Образование - Основно        1


Готвач, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)        1


Охранител, Образование - Средно        1


Болногледач, Образование - Средно / Здравни грижи (Болногледач),Професионален колеж / Здравни грижи (Болногледач)        4


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+