В Добрич, Бургас и Ямбол са засели най-много пшеница

Традиционно в Добричкия край пшеницата, засята през есента, е най-много

В Добрич, Бургас и Ямбол са засели най-много пшеница

По данни на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) от общо 9 392 240 дка, засети към момента, в Добричко са заети с културата 1 197 504 дка. Втори по постижения са в Бургаско – 618 675 дка, а в Ямболско – 578 025 дка с жито. В първата десетка с пшенични ниви са още областите Плевен, Велико Търново, Русе, Враца, Стара Загора, Варна и Разград.


С ечемик в страната вече са засети близо 1 млн. дка, като най-много са площите с културата на територията на област Бургас – 141 870 дка.

При площите, заети с ръж, водеща е област Стара Загора, където са засети вече 11,5 хил. дка. Общо засети в страната са над 37 хил. дка.

Тритикалето засега е засято на 79 526 дка, като областта, която е водеща в нивите с културата, е Пловдив – с 19 180 дка.

Със зимна маслодайна рапица са засети 1 111 776 дка. Най-много са засетите площи в област Бургас – 239 240 дка, Стара Загора – 104 262 дка и в Разград – 77 525 дка.