Свободни работни места в Добрич на 7 ноември

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 7 ноември

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати        5

Чистач/ Хигиенист        1

Дезинфектор, Образование - Висше / Естествени науки-комбинирани програми (Биология, Химия, Екология-ДДД),Средно (Дезинфекция, дезинсекция, дератизация)        1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)        1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)        1

Главен експерт, Образование - Висше / Компютърни науки (Информатика и Информационни технологии)        1

Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")        6

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (магистър, бакалавър по Математика и ИТ)        1

Счетоводител, Образование - Висше / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводство и контрол),Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводство и контрол)        1

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Основно (Водач на тежкотоварен автомобил),Средно / Транспортни  услуги (Водач на тежкотоварен автомобил)        2

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Основно (категория С, Е),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (категория С, Е)        1

Оператор, машина за обработка на фолио, Образование - Средно        1

Работник, консервна фабрика, Образование - Средно        6

Монтажник, електрооборудване, Образование - Средно / Електротехника и енергетика        2

Електромонтьор, Образование - Средно / Електротехника и енергетика,Средно        4

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)        2

Машинен оператор, металообработващи машини, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Оператор на металорежещи машини)        2

Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно        5

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно        1

Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)        2

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно / Строителство (ВиК специалист),Средно        2

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно / Строителство (водопроводчик),Основно (водопроводчик)        1

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно / Строителство (Машинист еднокофов багер),Основно (Машинист еднокофов багер)        1

Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (Водач на товарен автомобил),Основно (Водач на товарен автомобил)        1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини ),Основно (правоспособност за пътно-строителни машини )        1

Консултант, продажби ИКТ, Образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно        1

Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия        4

Картотекар, Образование - Средно,Средно / Секретарски и административни офис дейности        1

Обслужващ, бензиностанция/газостанция, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно        1

Филиал Балчик

Контрольор, качество, Образование - Средно        1

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник, промишлено предприятие )        1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Производствени технологии – текстил, облекло)        1

Изпълнител, Образование - Средно,Основно        1